Du som är chef och ledare spelar en avgörande roll för att utveckla vården. Men du har en utmanande uppgift. Du förväntas balansera politikens, vårdtagarnas, närståendes och yrkesutövarnas önskemål för bästa möjliga resultat. Vi vet att det inte alltid är lätt. Vårdförbundet jobbar därför ständigt för att förbättra förutsättningarna för ditt ledarskap.

Som yrkesförbund har Vårdförbundet åsikter i frågor som gäller ditt yrke, dina villkor och vården. Att Vårdförbundet har en egen idé om vårdens ledarskap är angeläget för alla medlemmar och inte enbart för dig som idag är chef eller ledare.

Ledarskapet har stor betydelse för hur kunskapen hos vårdens professioner kommer till bäst nytta och hur teamarbetet utvecklas. Chefer och ledare i vården behöver en bred kunskap om vårdens system och logistik för att kunna skapa effektiva flöden som leder till ett bra resultat för vårdtagaren och yrkesutövaren och som stödjer verksamhetens mål. Självklart behöver det också finnas förutsättningar för detta.

Tre huvuduppdrag inom vårdens ledarskap

Det finns många åsikter om ledarskap. I Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap beskrivs främst tre aspekter på ledarskapet.

Leda samhällsuppdraget

Vårdens ledarskap ska bidra till att vårdens samlade kunskap leder både till en förbättrad hälsa för individen och en ökad folkhälsa.

Leda vård

Att vården är säker och inte medför skada eller lidande är ett grundläggande krav. Det är en tillitsfråga för befolkningen. En del av det unika i vården är att ohälsa gör människor särskilt utsatta. Vårdtagare blir beroende av andras kunskaper och vårdpersonalens förhållningssätt, värdegrund och människosyn.

Leda auktoriteter

Med allt fler kunskapsområden och ökad specialisering inom flera olika yrken blir det allt svårare att överblicka helheten av vilken kunskap som den enskilde vårdtagaren behöver.

Vårt medlemserbjudande för chefer

Att leda vården kräver ett unikt ledarskap. Därför finns Vårdförbundet Chef. Vi utvecklar vården tillsammans med dig som chef, samtidigt som vi tryggar din arbetssituation.

Läs mer om vårt chefserbjudande.