Vi vill lösa vårdens kompetensförsörjning på ett långsiktigt och hållbart sätt, till exempel genom hälsosamma arbetstider, attraktiv lön och specialistutbildning som en del av anställningen. Du ska aldrig behöva jobba snabbare eller hoppa över semestern för att lösa kompetensförsörjningen. Det leder bara till stress och ohälsa.

Situationen är akut och vården står inför en rekryteringskris. 2025 saknas drygt 11 000 specialistsjuksköterskor, 1 300 barnmorskor och 2 400 biomedicinska analytiker om ingenting görs. Det krävs kraftfulla insatser för att få fler unga att välja våra yrken och för redan yrkesverksamma att vilja stanna kvar ett helt yrkesliv.

Konsekvenserna ser vi varje dag ute på våra arbetsplatser. Hög arbetsbelastning och stängda vårdplatser. Operationer skjuts upp och allvarligt sjuka inte får den vård de har rätt till. Analyser som ligger till grund för diagnos försenas. Det är en utveckling som måste stoppas.

Vårdförbundets förslag för att säkra kompetensförsörjningen:

  • Regeringen måste omedelbart ta initiativ till en gemensam samling för att säkra kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården.
  • Vårdgivare måste satsa på en god arbetsmiljö med moderna arbetstider och högre och jämställda löner för att rekrytera och behålla personal med rätt kunskap och kompetens.
  • Vårdgivare behöver införa Akademisk specialisttjänstgöring, AST, för sjuksköterskor det vill säga specialistutbildning som en del av anställningen.
  • Reglerade specialistutbildningar för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor behöver införas för att möta den allt större efterfrågan på specialistutbildad personal.
  • Övergången mellan studier och yrkesliv bör underlättas genom en god yrkesintroduktion och handledning för nyutexaminerade så att de kan växa in i yrkesrollen.

Relaterade dokument

2015 tog Vårdförbundet fram rapporten Vårdpersonal sökes - vem behövs och vem vill arbeta i framtidens vård? Läs hela rapporten här: