Vill du bidra till att styra mot en personcentrerad vård och jämlik hälsa?

  • Bygg kunskap om personcentrerad vård både bland tjänstemän och bland politiskt förtroendevalda.
  • Se till att samtliga styrdokument utformas utifrån och leder mot en personcentrerad vård.
  • Se till att lagar som reglerar olika delar av vård och omsorg interagerar med varandra så att vården håller samman.
  • Se till att formerna för finansiering inte detaljstyr vården mot produktion av enskilda insatser utan möjliggör en sammanhållen vård och anpassning efter varje persons behov.
  • Se till att finansierings- och uppföljningssystem stödjer innovation och en personcentrerad vård.