Genom att gemensamt bygga upp mer kunskap och erfarenheter kring olika aspekter på den personcentrerade vården kan vi tillsammans bidra till den genomgripande omställning som den svenska vården är i mycket stort behov av. Här kan du ta del av Vårdförbundets kunskapsmaterial om personcentrerad vård.

Personcentrerad vård går att bedriva överallt och alltid. I förlossningsvården, på laboratoriet, i det korta mötet på röntgenavdelningen, i ambulansen, i primärvården eller för den äldre personen på ett särskilt boende i kommunens vård.

Resultaten som kan uppnås genom personcentrerad vård är mycket positiva både för patienter, yrkesverksamma, närstående och för vårdens och samhällets resursanvändning.

Personcentrerad vård är inte bara "en ny modell" som vi kan applicera på den nuvarande verksamheten, utan ett etiskt förhållningssätt, en människosyn som vägleder våra handlingar.

Att ställa om till en personcentrerad vård kräver ansträngning, mod och långsiktighet eftersom det på många sätt utmanar vårdens arbetssätt, organisering, hierarkier och styrsystem.

Vårdförbundets skrift ger en snabb översikt av personcentrerad vård. Den vänder sig till dig som är intresserad av hälsa och vård och som vill vara med och driva vårdens utveckling. 

Relaterade dokument