För första gången finns nu en EU-standard med minimikrav för patientdelaktighet i personcentrerad vård. Vårdförbundet har tagit del i arbetet som har pågått i fyra år.

Målet med standarden är en effektivare vård genom att patienter blir mer delaktiga i sin hälso- och sjukvård. Standarden blir en del i arbetet för att nå Vårdförbundets vision sedan många år, en mer personcentrerad vård och jämlik hälsa. Vilket innebär ett synsätt där alla människor har lika stort värde och att alla, oavsett situation i livet, möts med värdighet, medkänsla och respekt.

– Hela vården har ett stort omställningsarbete framför sig och vi är glada att den här standarden nu finns tillgänglig för alla att ta del av, säger Annika Wåhlin, vårdstrateg på Vårdförbundet.

Standarden har tagits fram av Svenska institutet för standarder (SIS) tillsammans med flera experter, däribland Vårdförbundet.

Läs pressmeddelande från SIS här

Ladda ner standarden här