Vårdförbundet arbetar för att vården ska vara personcentrerad och att kompetensförsörjningen säkras. Genom att påverka vårdens utveckling i den riktningen förbättrar vi också dina arbetsvillkor.
 • Personcentrerad vård och jämlik hälsa

  Vårdförbundet vill se en personcentrerad vård med jämlik hälsa som det övergripande målet. Det är det mest framgångsrika sättet att ta vara på vårdens möjligheter och möta befolkningens hälsoutmaningar. Här hittar du vår vårdpolitiska idé och olika material för ökad kunskap och inspiration så att du själv kan vara delaktig i att få den svenska vården att ställa om.

 • Vårdens styrning

  Vårdförbundet vill se en personcentrerad vård med jämlik hälsa som det övergripande målet. Men hur behöver vårdens styrning förändras för att ge stöd åt en sådan utveckling? Hur styr man mot ett förändrat förhållningssätt och för att skapa värde? Här beskriver vi i korthet Vårdförbundets idé om vårdens styrning.

 • Vårdens ledarskap

  Du som är chef och ledare spelar en avgörande roll för att utveckla vården. Men du har en utmanande uppgift. Du förväntas balansera politikens, vårdtagarnas, närståendes och yrkesutövarnas önskemål för bästa möjliga resultat. Vi vet att det inte alltid är lätt. Vårdförbundet jobbar därför ständigt för att förbättra förutsättningarna för ditt ledarskap.

 • Vårdens kompetensförsörjning

  Vi vill lösa vårdens kompetensförsörjning på ett långsiktigt och hållbart sätt, till exempel genom hälsosamma arbetstider, attraktiv lön och specialistutbildning som en del av anställningen. Du ska aldrig behöva jobba snabbare eller hoppa över semestern för att lösa kompetensförsörjningen. Det leder bara till stress och ohälsa.

 • Säker vård

  Det är viktigt att vården som patienterna får är säker och tillförlitlig. Därför bidrar vi till att skapa detta.

 • Aktuella vårdfrågor

  Här samlar vi frågor som rör aktuella vårdområden, till exempel ambulanssjukvård och eHälsa.

 • Omställningen till en nära vård

  Omställningen till en nära vård är i fokus både för oss och för samhället i stort. Det finns en bred enighet bland såväl beslutsfattare som på arbetsgivarsidan vad gäller behovet att ställa om vården till en nära vård. Vår förhoppning är att primärvården ska få ett tydligare uppdrag kring hälso- och sjukvården, med ett större fokus på hälsa och förebyggande insatser.

 • Så påverkar du standardiseringsarbete via SIS

  Som medlem i Vårdförbundet har du möjlighet att delta och representera förbundet i nationellt och internationellt standardiseringsarbete inom vård och omsorg, via Svenska institutet för standarder.