Vårdförbundets förbundsvalberedning har tagit fram sitt förslag till förbundsstyrelse, avtalsråd och förbundsrevisorer. Förslaget kommer att behandlas på Vårdförbundets kongress den 13-16 maj 2022.

Under kongressperioden har valberedningen arbetat med att ta fram sitt förslag till ny förbundsstyrelse för Vårdförbundet, samt förslag till avtalsråd och förbundsrevisorer.

Se valberedningens förslag här