På söndagen 15 maj valdes Sineva Ribeiro till förbundsordförande. Till vice ordförande valdes Jani´ Stjernström och Madelene Meramveliotaki. Läs här vilka som valdes till uppdrag på kongressen 2022.

– Jag är stolt och hedrad att få förnyat förtroende för att leda Vårdförbundet framåt kommande kongressperiod och kommer fortsätta arbeta för att våra professioner, barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor får de resurser och den förbättrade arbetsmiljö de sannerligen förtjänar, säger förbundsordförande Sineva Ribeiro.

Resultat för personvalen

Förbundsordförande

Sineva Ribeiro, specialistsjuksköterska kirurgisk omvårdnad, Västra Götaland 

Vice ordförande

Jani´ Stjernström, specialistutbildad sjuksköterska anestesi-intensivvård/anställning
ambulansen, Västmanland 

Madelene Meramveliotaki, röntgensjuksköterska, Skåne

Förbundsstyrelse

Sophia Godau, biomedicinsk analytiker, Stockholm
Camilla Gustafsson, röntgensjuksköterska, Värmland
Catrin Johansson Pettersson, sjuksköterska/första linjens chef, Västerbotten
Emma Klingvall, specialistutbildad sjuksköterska kirurgi, Östergötland
Oscar Martinez Martinez, sjuksköterska, Stockholm
Åsa Mörner, barnmorska/sjuksköterska/universitetslärare, Örebro
Anna Seiborg Kidell, sjuksköterska, Kronoberg
Pernilla Widholm Jolgård, distriktssköterska, Västra Götaland

Avtalsråd

Jörgen Ekström, Stockholm
Lena Elfström, Stockholm
Sofia Eriksson, Dalarna
Johanna Holmström, Västmanland
Anna-Karin Johannesson, Västra Götaland
Karin Jonsson, Norrbotten
Karin Norden Persson, Örebro
Karin Simonsson Alm, Kronoberg
Rickard Uppenberg, Skåne
Åsa Wilhelmsson, Östergötland

Förbundsrevisorer

Ordinarie förbundsrevisorer:
Susanne Blom Persson, Västra Götaland
Maria Hägg, Östergötland
Annika Kaiser, Östergötland
Inga-Lill Sundström, Stockholm

Ersättare förbundsrevisorer:
Ann-Louise Custerson, Dalarna
Brith Holm, Västra Götaland

Valberedning

Gunilla George, avdelning Stockholm
Marion Vaegemose, avdelning Dalarna
Helene Esping, avdelning Östergötland
Peter Blom, avdelning Värmland
Sara Bäckström, avdelning Uppsala
Tina Dahlman, avdelning Dalarna
Ingrid Edman, avdelning Västmanland
Magnus Hermansson, avdelning Västra Götaland
Kristina Lindbåge, avdelning Skåne
Johanna Ödell, avdelning Skåne