Genom Union to Union stöttar vi fackliga utvecklingsprojekt. Projekten handlar bland annat om att stärka organisering, utbilda medlemmar om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet och kollektiv förhandling, samt att stötta påverkansarbete.
  • Vårdförbundet om situationen i Gaza

    Vårdförbundet fördömer det fruktansvärda kriget mellan Israel och Hamas, ett krig som drabbar civilbefolkning och hälso- och sjukvårdspersonal skoningslöst. Vårdförbundet kräver ett permanent eldupphör i både Gaza och Israel.

  • Våra internationella samarbetsprojekt

    Vårdförbundet arbetar i flera internationella samarbetsprojekt. Där stöttar vi bland annat flyktingar, grön omställning samt organisering av hälso- och sjukvårdspersonal.

  • Palestina

    Sedan 2010 driver vi ett SIDA-finansierat projekt för att stödja vår palestinska motsvarighet, PNMA, i utvecklingen till en stark demokratisk organisation.