Musikhjälpen är 2020 års mottagare av Vårdförbundets katastrofstöd på 100 000 kronor.

Motivering:

Hälsa är en mänsklig rättighet. Ändå saknar minst halva världens befolkning tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård. Bland de 7,4 miljoner barn och unga som dog under 2019 hade de allra flesta fall varit möjliga att förebygga eller behandla.

Det finns kunskap och resurser för att rädda miljontals liv, som inte når fram. I många länder är vårdsystemen fortfarande mycket svaga och når inte marginaliserade grupper. I flera konflikt- och katastrofdrabbade områden riskerar vården att kollapsa helt.

Den pågående pandemin med nedstängda samhällen, utebliven vård och vaccinationer hotar att göra många års hårt arbete ogjort. Coronakrisen riskerar att utvecklas till en hälsokatastrof som drabbar människor under årtionden framöver. För första gången någonsin riskerar vi att uppmäta en ökad barnadödlighet i världen.

FN:s medlemsstater har åtagit sig att alla människor ska få tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver, till en kostnad som inte försätter dem i fattigdom. Detta är det centrala i det globala mål 3, som säger att år 2030 ska alla människor ha möjlighet att leva ett hälsosamt liv.

En god hälsa är en förutsättning för barn att tillgodogöra sig utbildning, vuxna att kunna arbeta, utsatta att lämna fattigdom och följaktligen grunden för ett samhälles långsiktiga ekonomiska utveckling. För att hinna uppnå målet i tid har Världshälsoorganisationen (WHO) slagit fast att redan år 2023 måste en miljard fler människor än idag ha tillgång till sjukvård.

Årets gåva ska bidra till internationella projekt som stärker hälso- och sjukvård i samverkan med lokalsamhället, för att människor ska få likvärdig tillgång till vård och hälsa. Konkret kan det handla om stöd till vårdcentraler, mobila hälsokliniker och utbildning av lokala hälsoarbetare.

Mottagare av katastrofbistånd tidigare år

Läs mer om Musikhjälpen