Möt Nina Bergman, Vårdförbundets internationella sekreterare, som arbetar med Vårdförbundets internationella samarbeten och utvecklingsprojekt.

Vad innebär din roll som Internationell sekreterare och vad tycker du är roligast med ditt jobb?

Som internationell sekreterare på Vårdförbundet håller jag ihop vårt internationella arbete som till stor del drivs genom organisationen EPSU (offentliganställda i Europa).

En del av min roll handlar om att stödja våra förtroendevalda i det internationella uppdraget. Det kan till exempel handla om att jag briefar vår förbundsordförande Sineva Ribeiro inför möten, driver frågor och projekt med andra länder och andra förbund eller skriver uttalanden i olika frågor. Jag ansvarar också för att analysera och dra slutsatser kring EU-politiken och hur den påverkar oss och våra medlemmar. Det absolut roligaste med mitt jobb är när vårt arbete gör genomslag, allra helst många länder tillsammans.

Hur kan en vanlig arbetsvecka se ut för  dig?

Mina veckor är ganska olika, men en ”vanlig” vecka innan pandemin kunde jag till exempel möta andra internationella sekreterare för att förbereda ett möte i EPSU. Inför mötet briefar jag våra förtroendevalda och sedan reser vi till Bryssel eller Genève tillsammans.

Väl på mötet kan allt hända. Vi känner varandra ganska väl och det är spännande att höra hur det går för våra yrkesgrupper i andra EU-länder. Hur påverkas de av pandemin, ekonomin, fackens kraft och hur ser arbetsvillkoren ut? Veckan slutar förmodligen med att jag somnar i ett plan på väg hemåt i natten.

Nu under pandemin är såklart mycket annorlunda då alla möten sker digitalt. Det innebär en del tekniska utmaningar, som till exempel tolkning som måste fungera. Jag saknar att träffa kollegor från hela världen i pausen och energin det ger.  

Hälsan har inga gränser. En god hälsa i resten av världen ger en god hälsa hemma.

Varför är det viktigt att Vårdförbundet jobbar internationellt

Hälsan har inga gränser. En god hälsa i resten av världen ger en god hälsa hemma. Pandemin är väl det tydligaste exemplet i vår närtid. Våra medlemmar och världens hälsopersonal är en väldigt rörlig yrkeskår som har stor betydelse för varje samhälle de verkar i. 

Sedan kommer villkoren. Genom att bidra till bättre villkor i världen skyddar vi våra egna. Genom att jobba för jämställdhet i världen tryggar vi vår egen jämställdhet, som tagit så lång tid att bygga upp. Sist men inte minst, solidariteten, vi vill och kan bidra till en bättre värld och det är också vår skyldighet. 

Vilka organisationer jobbar vi närmast med?

Jag jobbar i huvudsak med våra fackliga internationella organisationer för offentliganställda, mest med European Public Services Union (EPSU) som representerar omkring 8 miljoner anställda, de flesta inom hälsosektorn. EPSU har status som erkänd social part av EU-kommissionen. Det gör att vi där kan förhandla fram direktiv med arbetsgivare på EU-nivå.

På global nivå finns Public Services International (PSI), som i sin tur representerar ca 20 miljoner offentliganställda i världen..

Vi är ofta med i WHO-sammanhang via organisationerna ovan och Vårdförbundet är alltid med i den svenska regeringens delegation till Världshälsoförsamlingen i Geneve. Målet är alltid att finnas med där besluten tas.

Vilka projekt brinner du extra mycket för just nu?

Jag brinner för vårt projekt med PSI om flyktingar. Det handlar om att stötta personalen som arbetar med flyktingmottagande i Libanon, Algeriet, Jordanien och Tunisien. De är offentliganställda som varje dag ser till att de människor som bor i läger får tillgång till vatten, avlopp, hygien, el och att barnen får gå i skola.

Det är utmanande på så många sätt, lägren är överfyllda, behoven oändliga och många gånger blir deras arbete ifrågasatt av andra som också har det svårt. Projektet bekämpar främlingsfientlighet och tryggar och sprider kunskap om varje människas grundläggande rättigheter.

På vilket sätt kan Vårdförbundet bidra i våra internationella samarbeten?

Framför allt med kunskap och erfarenhet. Hur vårt fackliga arbete fungerar, vår sociala dialog och hur vi rekryterar. Det kan också handla om att skapa mötesplatser och möjlighet till utveckling genom det svenska biståndet. Vi har också ett katastrofbistånd, där Vårdförbundet varje år skänker 100 000 kronor till en utvald organisation som till exempel Läkare utan gränser, Röda korset eller som i år till Musikhjälpen.

På vilket sätt gynnar internationella samarbeten Vårdförbundet och våra medlemmar?

Bättre vård och hälsa utomlands blir bättre vård och hälsa hemma. I det allmänfackliga gäller det ofta att skydda de villkor vi har hemma, att hålla uppe de krav vi har i Sverige på utbildning, arbetsmiljö och anställningstrygghet. Att arbeta förebyggande mot social dumping är viktigt både för våra medlemmar och för patientsäkerheten. Slutligen är det också klart att facklig organisering, fungerande social dialog och att stötta kvinnors rättigheter är bland det allra viktigaste vi kan göra för att bidra till en socialt hållbar utveckling både borta och hemma.

Vad är mest utmanande i ditt arbete?

Kanske tiden, det tar tid att få resultat. Men när 28 länder är överens då har man flyttat berg tillsammans. Resan är ju också mödan värd, att få sitta med europeiska arbetsgivare i vården och diskutera personalens villkor under lång tid ger både förståelse och resultat. Svårast är nog nästan när vi sociala parter är överens men andra yttre omständigheter inte går att påverka,  som det har varit lite nu under pandemin.

Ge några konkreta exempel på när samarbetet har fungerat bra och bidragit till utveckling, i Sverige eller utomlands.

Direktivet för skydd mot stick och skärskador i vården, riktlinjer och åtgärdsplaner för tredjepartsvåld, migration och jämställdhet och ett utökat skydd för hälsofarliga ämnen i vården som är ett arbete som pågår.

När vi påverkade yrkeskvalifikationsdirektivet för att behålla höga krav på legitimationsyrken, medborgarrättsinitiativet och arbetet mot att privatisera tillgång till vatten i EU. 

Mycket handlar om att bidra till att höja nivån i andra länder och på så sätt kunna bibehålla det vi har uppnått i Sverige. Därmed inte sagt att vi inte har något att förbättra hemma, men vi har jämförbart oftast en mera välfungerande social dialog och verktyg att påverka. Inom professionsutvecklingen pågår ständigt ett mycket givande utbyte.   

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta nina.bergman@vardforbundet.se