Sineva Ribeiro från Vårdgalan 2021

Vi ska gå in i det nya året med fokus på din lön, din arbetsmiljö och på att påverka politiker, arbetsgivare och debatten för medlemmarnas räkning.

Ny sjukvårdsminister

Med ny regering på plats har vi påbörjat dialogen med nya sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson (KD), som Vårdförbundet har goda relationer med sedan tidigare. Vi har bra samtal om hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning och att Vårdförbundets medlemmar måste få en bättre arbetsmiljö och fler legitimerade kollegor. Den nya regeringen har aviserat satsningar på hälso- och sjukvården som vi välkomnar, men mycket återstår att göra för att förbättra arbetssituationen för medlemmarna och för att vi ska få en personcentrerad nära vård. Vi har fått gehör för viktiga frågor och fortsätter nu för att påverka den nya regeringen där även det förebyggande och hälsofrämjande arbetet måste få ett större utrymme. Vården är väljarnas viktigaste fråga och vi kommer hålla politiken på alla nivåer ansvariga, så att det händer saker på din arbetsplats! 

Fokus på lön

Snart är det 2023 och då ska vi växla upp arbetet för konkurrenskraftiga och jämställda löner ännu mer. Regionerna och kommunerna rapporterar brist på Vårdförbundets yrkesgrupper år efter år och lösningen är givetvis en bättre arbetsmiljö - men också att lönestrukturen förändras! Vi har nått en god bit på väg, ungefär en fjärdedel av regionerna har börjat lönesatsningar på särskilt yrkesskickliga och det är en viktig delseger. Vi uppnådde en genomsnittlig löneökning på 3,4 procent för medlemmarna under 2021, vilket är bättre än många andra grupper på arbetsmarknaden. Men mycket återstår innan du är rätt värderad och vi fortsätter att påverka! Det är vårt viktigaste uppdrag från dig. På vardforbundet.se har vi samlat råd och tips inför ditt lönesamtal.

Morgondagens kollegor

Vi behöver få fler kollegor med rätt kompetens. Genomströmningen på grundutbildningarna behöver öka, inte genom att sänka kunskapskraven, utan genom VFU funkar bättre. Du som varit i yrket några år känner igen problemet: Nya kollegor måste utbildas men vem ska hinna vara studenternas handledare i den tuffa arbetssituation som råder? Detta kommer styrelsen för Vårdförbundet Student att påverka för att förbättra det närmsta året, med 23-åriga Marlene Juhl som ny ordförande. Låt oss välkomna och backa de unga som väljer att studera till våra livsviktiga yrken! 

  
Hur ser det ut i jul och nyår, kommer du få den vila och återhämtning du har rätt till? Kommer du som är i tjänst ha en dräglig arbetsmiljö? Hur blir det för patienterna? Din förtroendevalda på arbetsplatsen och Vårdförbundet Direkt finns redo att stötta dig. Du når oss på 0771-420 420. Tillsammans är vi starka! 

Sineva Ribeiro