Nu måste regioner och kommuner gasa och satsa på den ordinarie personalens löner och arbetsmiljö. Vårt kraftfulla kollektivavtal HÖK22 är verktyget!

Nytt år, gamla problem

”Man tar fram fler vårdplatser men inte fler sjuksköterskor som täcker frånvaron eller övertid. Det handlar ofta om multisjuka, äldre patienter som inte får den vård de har rätt till. Det här är krigssjukvård.” Så sa Vårdförbundets förtroendevalda till Aftonbladet apropå situationen under jul- och nyårsperioden på ett av landets sjukhus. Läget har varit illa över hela landet, arbetsgivarna låter medlemmar i Vårdförbundet pressa sig till det yttersta för att lösa en ekvation som inte går ihop.

I 21 av 21 regioner har man brist på barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, 20 av 21 regioner har brist på biomedicinska analytiker och 18 av 21 har brist på sjuksköterskor, enligt Socialstyrelsen. Regionerna som arbetsgivare konkurrerar inte bara med andra regioner, utan med staten, kommunerna och inte minst med privata företag. En ny undersökning från Universum visar att sjuksköterskor under 40 föredrar de privata vårdaktörerna som framtida arbetsgivare framför regioner och kommuner. Många regioner fanns inte ens med på topp 50-listan över tänkbara arbetsgivare, vilket är talande. På många företag får du som sjuksköterska större inflytande över din arbetsvardag och du har ofta högre lön, inte minst om du arbetar som bemanningspersonal.

Går att vända trenden

Det är vårt budskap till styrande politiker och arbetsgivare: De kollegor som slutat kan lockas tillbaka och de som överväger att sluta kan i stället välja att stanna! Lösningarna finns och regionerna och kommunerna måste våga gasa och satsa i stället för att bromsa, trots att vi nu går in i ekonomiskt tuffare tider. Ungefär en fjärdedel av regionerna har lönesatsningar på särskilt yrkesskickliga och nu påverkar vi vidare utifrån det för att förändra lönestrukturen. Som Eskilstuna-Kuriren nyligen skrev på ledarplats, apropå att region Södermanland har svårt att klara sig utan hyrpersonal:

”Börja med att förbättra arbetsmiljön för era anställda i vården. Därefter blir det lättare att rekrytera ny fast personal.”

Tillsammans är vi starka

Det finns en stor kraft och ett brinnande engagemang hos medlemmar i Vårdförbundet. Det är fantastiskt att se och jag vill peppa dig att ta nästa steg och testa att bli förtroendevald! Ju fler vi är, desto större påverkan kan vi ha på arbetsgivarna och politiken. Kolla på vardforbundet.se för mer information om hur du kan engagera dig som förtroendevald.

Kom ihåg att Vårdförbundet Direkt finns redo att stötta dig. Du når oss på 0771-420 420.