IVO har rätt i sin analys där de kritiserar landets samtliga 27 sjukhus. Akutvårdens problem är bara toppen av ett isberg. Det är dags för kriskommission.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i dagarna presenterat en rapport. Den visar att landets samtliga 27 sjukhus har brist på vårdplatser och att patientsäkerheten är hotad. På samtliga sjukhus, förutom i ett fall, söker akutmottagningen efter sjuksköterskor. Förtroendevalda skyddsombud i Vårdförbundet beskriver dagens akutsjukhus som ”krigssjukvård”, där patientsäkerheten brister och patienter skadas och till och med dör i väntan på vård.  

Det här har Vårdförbundet varnat för länge och vi håller med IVO på alla punkter i rapporten. Alla är överens om att bristen på vårdplatser inte beror på brist på sängar eller utrustning. Det handlar om brist på sjuksköterskor som vill arbeta för regioner och kommuner.

Vi är inte förvånade, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro. Den bild vi får är att äldre kollegor med lång erfarenhet lämnar regionerna för de kan inte stå för vården de ger. Så här kan det bara inte få fortsätta!

Toppen på ett isberg av systemfel

Efter IVO:s massiva kritik av akutsjukvården där samtliga granskade sjukhus får bakläxa uppmanar Vårdförbundet regeringen och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) att agera och sätta press på regionerna.

Pandemin var ett prov som vårdgivarna inte klarade och nu kommer detta som ytterligare ett kvitto på hälso- och sjukvårdens sårbarhet.

Om regionerna inte klarar att följa lagen till vardags i ett normalläge, eller under pandemin, hur kommer då vården fungera i exempelvis en krigssituation, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet anser att problemen som beskrivs i IVO:s rapport endast är toppen av ett isberg av systemfel och problem som genomsyrar hela hälso- och sjukvården. Bristen på rätt kompetens drabbar patienter, även inom den kommunala och regionala hemsjukvården – något som blev tydligt under pandemin. Precis som Arbetsmiljöverket fastslagit i ett beslut om vite till region Skåne, så är bristen på sjuksköterskor inte ”absolut”, utan det handlar istället om en brist på sjuksköterskor som vill arbeta i regionen på grund av rådande arbetsmiljöförhållanden.