Nu finns det en egen förening för Vårdförbundets 4400 chefer och ledare. Chefer och ledare inom hälso- och sjukvården har en avgörande betydelse för vårdens utveckling, för möjligheterna att ge en god och säker vård och för arbetsmiljön.

- Vårdchefer som har bra stöd och förutsättningar kan göra stor skillnad. Det känns verkligen spännande och vi ser fram emot att jobba aktivt för att förbättra arbetet, säger Jenny Nyberg, nyvald ordförande i Vårdförbundet Chef. 

Föreningen bildades formellt den 6 oktober vid det första årsmötet och välkomnar alla chefer och ledare inom hälso- och sjukvården som är medlemmar i Vårdförbundet. Intresset för föreningen är stort och representanter från hela Sverige fanns bland de nominerade.  

Till ordförande valdes Jenny Nyberg, avdelningschef i Region Dalarna. 

- I Vårdförbundet finns över 4400 medlemmar som är chef och ledare och under fler år har det framförts en stark vilja att skapa en chefsförening som kan lyfta fram just chefsfrågor i förbundet. Vi tror att en framgångsfaktor för goda arbetsförhållanden och tillitsbaserat ledarskap sker i samverkan, säger Jenny Nyberg, nyvald ordförande för Vårdförbundet Chef – föreningen för chefer och ledare. 

Vårdförbundet Chef kommer att fokusera på följande: 

  • Ett chefs- och ledaruppdrag med rimliga förutsättningar.
  • En hälsosam arbetsmiljö för såväl chefer som medarbetare.
  • Ett chefsnätverk för stöd, utveckling och inspiration.
  • Ett chefs- och ledaruppdrag som aktivt deltar i viktiga frågor för att leda vården i rätt riktning vid omställningar inom hälso-sjukvård.

I styrelsen återfinns chefer och ledare från Region Skåne, Region Kronoberg, Region Östergötland, Region Stockholm, Region Västermanland, Region Dalarna och Region Västerbotten. Tillsammans leder de verksamheter för alla åldrar inom primärvård, specialistsjukvård som innefattar både inneliggande vård och öppenvård, kommunal hälso- och sjukvård samt ledarskap inom kvalitet, utveckling, bemanning och regionalt samverkansuppdrag.  

- Vi är chefer från norr till söder som tillsammans leder en rad olika verksamheter och nu har vi en förening att få kraft från, säger Anette Grahn, verksamhetschef i Region Östergötland och styrelseledamot i den nya föreningen Vårdförbundet Chef. 

Att bilda en chefsförening var även ett beslut som antogs på Vårdförbundets kongress 2022 och nu finns det alltså en förening för Vårdförbundets medlemmar som arbetar som chefer eller ledare.