Arbetsmiljöverket har, efter begäran från Vårdförbundet avdelning Skåne, fastslagit att Region Skåne brutit mot arbetstidslagen. Nu döms Region Skåne att betala sanktionsavgift på totalt hela 8,8 miljoner kronor för olaglig övertid.

– De dryga 8,8 miljonerna av skattebetalarnas pengar hade gjort betydligt större nytta i form av löneökningar för våra medlemmar som arbetar i regionen. Samtidigt är det bra att Arbetsmiljöverket ger det här tydliga beskedet att det är olagligt, säger Malin Tillgren, ordförande i Vårdförbundet avdelning Skåne.

Det är en hög sanktionsavgift Region Skåne nu döms till och gäller flera olika förvaltningar inom regionen, sammanlagt 8 816 948 kronor. Enligt Arbetsmiljöverket har Region Skåne tagit ut 18 523 timmar, som det inte finns lagligt stöd för. Det lagliga utrymmet gällande övertid för en person är 200 timmar.

– Redan 200 timmar, är väldigt mycket och motsvarar fem veckors semester. Överanvändningen av övertid bottnar i att Region Skåne inte lyckats rekrytera och behålla våra yrkesgrupper. Bristen på personal med rätt kompetens påverkar både patientsäkerheten och arbetsmiljön negativt. Det är ohållbart, säger Anna-Karin Bengtsson, styrelseledamot Vårdförbundet avdelning Skåne.

Det är för Vårdförbundet Skåne väl känt att arbetsbelastning och övertidsanvändningen är orimlig inom regionen. Vårdförbundets yrkesgrupper – barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor – har sedan en lång tid tillbaka en bristande arbetsmiljö.  Arbetsmiljöverket slår i besluten fast att Region Skåne redan innan pandemin hade en underbemanning och att den utökade arbetstiden inte hade sin grund i något tillfälligt eller oförutsett. Region Skåne har bemannat det utökade uppdraget 2021 med befintlig personal som arbetat övertid.

Vårdförbundet efterlyser nu att de styrande politikerna tar sitt ansvar och ger de förutsättningar som behövs för att möjliggöra en god arbetsmiljö samt en tillgänglig och säker vård.

– Nu krävs krafttag för att rekrytera fler kollegor av våra yrkesgrupper i hälso- och sjukvården. För det krävs resurser till höjda grundlöner. När vi blir fler kan arbetsbelastningen minska och arbetsmiljön bli mer hållbar Det är så tråkigt att det inte räcker att påtala problematiken för arbetsgivaren. I förvaltning medicinsk service ser vi en förbättring efter den sanktionsavgift som utdömdes för år 2018 men det ska inte krävas att regionen åläggs betala höga belopp för att förändringar ska komma på plats. Det finns ingen som vinner på det, säger Anna-Karin Bengtsson, styrelseledamot i Vårdförbundet avdelning Skåne.