Vårdförbundet är just nu i avtalsrörelse med SKR och Sobona för att komma överens om ett nytt kollektivavtal för dig som är anställd i region, kommun och kommunalt företag. Eftersom delar av det berör löneavtalet kan det komma att förändras. Det kan påverka både grunden för lönesamtalet och övriga delar i löneprocessen. Därför är det viktigt att du inte pratar lön med din arbetsgivare innan detta är klart.

Nuvarande avtal, HÖK 22, är uppsagt och löper ut den 31 mars. Därför behöver hela löneprocessen – inklusive lönesamtal – pausas fram till dess att vi har ett nytt avtal på plats. Det gäller alltså både individuella samtal om prestation och siffror och förtroendevaldas samtliga delar i löneprocessen inklusive planering med arbetsgivaren.

Så snart vi har ett nytt avtal på plats kan arbetet återupptas utifrån de förändringar som då gäller från 1 april.

Läs mer om avtalsrörelsen 2024.