På internationella kvinnodagen ordnade Vårdförbundet Jämställdhetsfrukost med panelsamtal. Flera politiker samt förbundsordförande Sineva Ribeiro deltog och det brände till när deltagarna diskuterade utmaningarna för de som arbetar inom hälso- och sjukvården idag och då särskilt att så många jobbar deltid för att orka med sitt arbete.

Vården idag ställs inför stora utmaningar och många från Vårdförbundets medlemsgrupper behöver redan som unga, gå ner i arbetstid eftersom arbetsbelastningen är så pass tung. Att förkorta arbetstiden för de som jobbar i vårdyrken var något som Sineva Ribeiro lyfte som en viktig fråga. En arbetstidsförkortning skulle kunna leda till att fler väljer att arbeta heltid. Idag förlorar en deltidsarbetande sjuksköterska cirka 7 miljoner under sitt yrkesliv jämfört med om hen arbetat heltid.

Det är inte okej att vi har välutbildade grupper som inte orkar och som själva får betala genom att gå ner i tid, sa förbundsordförande Sineva Ribeiro. 
Lösningen med förkortad arbetstid blev en diskussionsfråga som de medverkade hade olika åsikter om.  

Se seminariet på youtube.

Läs vår rapport ”Att komma ut i arbetslivet blev en chock”, där unga berättar om sina erfarenheter på arbetsmarknaden som nyutexaminerade. 

Medverkande 

Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet 
Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten 
Annika Strandhäll, riksdagsledamot och ordförande S-kvinnor (S) 
Miriam Söderström, statssekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) 
Emil Broberg, styrelseledamot SKR (V) 
Marlene Juhl, ordförande Vårdförbundet student 
Elay Gul, förtroendevald i Vårdförbundet 
Josefin Malmqvist, riksdagsledamot och ordförande Moderatkvinnorna (M)