Många unga väljer nu att gå med i Vårdförbundet. Under förra året blev runt 4600 studerande nya medlemmar i förbundet. Vårdförbundet organiserar totalt 114 003 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

- Det är fantastiskt roligt att fler unga framtida vårdproffs ger oss sitt förtroende och väljer medlemskap i Vårdförbundet. Det visar på ett starkt engagemang för professionerna men också en vilja att påverka. Det är ett styrkebesked, säger förbundsordförande Sineva Ribeiro.

Under 2023 vände Vårdförbundet trenden med minskat antal studerandemedlemmar och växte igen totalt sett. Nu organiserar förbundet 114 003 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor som arbetar i sektorerna kommun, region, stat, privat och kommunala bolag.

- När vi är många är vi en stark part gentemot arbetsgivare och kan förbättra villkoren. När vi är starka gentemot beslutsfattare kan vi påverka resurserna och inriktningen på vårdens utveckling, säger Sineva Ribeiro och fortsätter:

- Vi behövs, inte minst nu när hälso- och sjukvården står inför orimliga besparingar som drabbar patienter och medlemmar. När vi blir fler kan vi få genomslag för lösningarna. Jag hoppas och tror att vi har alla förutsättningar att fortsätta växa, säger Sineva Ribeiro, förbundsordförande.