Sjukhusen i Väster - Alingsås lasarett

Fackexpedition:
Alingsås lasarett, Södra Ringgatan 30, plan 1, telefon 0322-22 66 80.

Förtroendevald med facklig tid:
Emilia Rejman, 0721419075, emilia.rejman@vgregion.se
Martin Hulldin,  0722-002593, martin.hulldin@vgregion.se

Förtroendevald:
Emilia Rejman,  Martin Hulldin, se kontaktuppgifter ovan.

Kontaktperson styrelsen:

Branka Djukanovic Svensson, 073-038 44 50, branka.djukanovic.svensson@vardforbundet.se
Martin Hulldin, 0722-002593, martin.hulldin@vgregion.se

Sjukhusen i Väster - Angereds Närsjukhus

Förtroendevald med facklig tid: Anna "Lisen" Björklund, 0730-871740, liselott.bjorklund@vgregion.sechristina.tinggaard@vgregion.se

Kontaktperson styrelsen:

Martin Hulldin, 0722-002593, martin.hulldin@vgregion.se
Branka Djukanovic Svensson, 073-038 44 50, branka.djukanovic.svensson@vardforbundet.se

Sjukhusen i Väster - Frölunda Specialistsjukhus

Förtroendevald med facklig tid:
Anna "Lisen" Björklund, 0730-871740, liselott.bjorklund@vgregion.se

Kontaktperson styrelsen:
Branka Djukanovic Svensson, 073-038 44 50, branka.djukanovic.svensson@vardforbundet.se
Martin Hulldin, 0722-002593, martin.hulldin@vgregion.se

Sjukhusen i Väster - Kungälvs sjukhus

Fackexpedition:
Kungälvs sjukhus, Kungälv, vardforbundet.ksh@vgregion.se, 0303-988 44

Förtroendevald med facklig tid:
Sofia Tholén Dahlman, 0738-660054, sofia.tholen@vgregion.se
Anders Karlsson, 0767-208429,  anders.m.karlsson@vgregion.se

Förtroendevald:
Sofia Tholén Dahlman, se kontaktuppgifter ovan.

Kontaktperson styrelsen:
Martin Hulldin, 0722-002593, martin.hulldin@vgregion.se
Branka Djukanovic Svensson, 073-038 44 50 branka.djukanovic.svensson@vardforbundet.se

Folktandvården

Kontaktperson styrelsen:
Martin Håland, martin.haland@vardforbundet.se

Habilitering & Hälsa

Kontaktperson styrelsen:
Matilda Eriksson, 070-0824761, matilda.eriksson@vgregion.se

Hälsan och Stressmedicin (HOS)

Kontaktperson styrelsen:
Jenny Myrgren, 031 342 81 10, jennymyrgren@gmail.com

Naturbruksgymnasierna Västra Götaland

Kontaktperson styrelsen:
Anna Tjus, 070- 200 28 80,  anna.tjus@vgregion.se

Naturbruksförvaltningen 

Kontaktperson styrelsen:
Anna Tjus, 070- 200 28 80,  anna.tjus@vgregion.se

NU-sjukvården

Fackexpedition NÄL
NÄL, 461 85 Trollhättan, vardforbundet.nu@vgregion.se.

Bemannas av:
Christian Sandberg, 010-435 69 51, christian.sandberg@vgregion.se
Anette Fristedt, 010-435 69 54, anette.fristedt@vgregion.se
Anna Tjus, 070- 200 28 80, anna.tjus@vgregion.se
Erica Essljung, 010-4356953, erica.essljung@vardforbundet.se

Fackexpedition Uddevalla sjukhus
Uddevalla sjukhus, Fjällvägen 9, 451 80 Uddevalla, vardforbundet.nu@vgregion.se.

Bemannas av:
Anette Fristedt, 010-435 69 54, anette.fristedt@vgregion.se
Christian Sandberg, 010-435 69 51, christian.sandberg@vgregion.se
Anna Tjus, 070- 200 28 80, anna.tjus@vgregion.se
Magnus Hermansson, 010-4356955, magnus.r.hermansson@vgregion.se

Förtroendevald:
Christian Sandberg, Anette Fristedt, Anna Tjus, Magnus Hermansson, se kontaktuppgifter ovan.

Kontaktperson styrelsen:
Anna Tjus, 070- 200 28 80,  anna.tjus@vgregion.se

Närhälsan och Regionhälsan

Fackexpedition Fyrbodal:
Regionens hus, 462 80 Vänersborg.

Bemannas av:
Ulrika Odén, 0724-52 80 45, ulrika.oden@vgregion.se

Fackexpedition Göteborg:
Kungsgatan 11, vån 4B 411 19 Göteborg

Bemannas av:
Therese de Don (Närhälsan), 0700-72 36 46, therese.de_don@vgregion.se
Sabina Gustafsson (RH), 0761-37 21 86
Ann-Christine "Anki" Johansson (RH), 0761-41 22 07, ann-christine.johansson@vgregion.se 

Fackexpedition Skaraborg:

Närhälsan, St. Sigfridsgatan 8, 540 30 Skövde.

Fackexpedition Alingsås:

Oskarsgatan 9B, 441 33 Alingsås.

Bemannas av:
Lena Jansson, 0724-51 94 14, lena.a.jansson@vgregion.se

Förtroendevalda med facklig tid inom Närhälsans Vårdcentraler

Vårdvalverksamhet område V1
Ulrika Odén, 0724-52 80 45, ulrika.oden@vgregion.se
Annja Göransson, 0766-976478, annja.goransson@vgregion.se

Vårdvalsverksamhet område V2

Annja Göransson, 0766-976478, annja.goransson@vgregion.se
Heléne Johansson, 0737 - 45 68 12, helene.c.johansson@vgregion.se

Vårdvalverksamhet område V3/V6
Therese de Don, 0700-82 36 46, therese.de_don@vgregion.se
Lena Jansson, 0724-51 94 14, lena.a.jansson@vgregion.se

Vårdvalverksamhet område V4
Therese de Don, 0700-82 36 46 therese.de_don@vgregion.se

Vårdvalverksamhet område V5
Therese de Don, 0700-82 36 46  therese.de_don@vgregion.se

Vårdvalverksamhet område V7
Lena Jansson, 0724-51 94 14, lena.a.jansson@vgregion.se

Vårdvalverksamhet område V8
Ulrika Odén, 0724-52 80 45, ulrika.oden@vgregion.se

Vårdvalverksamhet område V9
Åsa Pettersson, asa.pettersson@vgregion.se
Lena Jansson, 0724-51 94 14, lena.a.jansson@vgregion.se

Kontaktperson styrelsen:
Hanna Jorlöv, 072-2026139, hanna.jorlov@vardforbundet.se 

Förtroendevalda med facklig tid Regionhälsans områden

Mödrahälsovård/gynekologi
Sabina Gustafsson, 076 1372186, sabina.gustafsson@vgregion.se
Hanna Jorlöv, 072-202 61 39, hanna.jorlov@vgregion.se

Ungdomsmottagningar
Sabina Gustafsson, 076 1372186, sabina.gustafsson@vgregion.se
Hanna Jorlöv, 072-202 61 39, hanna.jorlov@vgregion.se

Vårdguiden 1177 
Ann-Christine "Anki" Johansson, 0761-41 22 07, ann-christine.johansson@vgregion.se
Ulrika Odén, 0724-52 80 45, ulrika.oden@vgregion.se

Hälso- och specialistvård för barn och unga
Hanna Jorlöv, 072-2026139, hanna.jorlov@vgregion.se
Ann-Christine "Anki" Johansson, 0761-41 22 07, ann-christine.johansson@vgregion.se
Sabina Gustafsson, 076 1372186, sabina.gustafsson@vgregion.se

Sjukvårdens Larmcentral
Ann-Christine "Anki" Johansson, 0761-41 22 07, ann-christine.johansson@vgregion.se

Expertenheter
Ann-Christine Johansson 0761 41 22 07, ann-christine.johansson@vgregion.se
Sabina Gustafsson, 076 1372186, sabina.gustafsson@vgregion.se

FOUU och primärvårdens utbildningsenhet

Sjukvårdsapotek och hjälpmedel

Sabina Gustafsson 0761372186, sabina.gustafsson@vgregion.se

Kontaktperson styrelsen:
Hanna Jorlöv, 072-2026139, hanna.jorlov@vgregion.se

Koncernkontoret

Maria Iglicar Berntsson, maria.iglicar-berntsson@vgregion.se

Kontaktperson styrelsen:
Martin Håland, 076-7608515, martin.haland@vardforbudnet.se

Fastighet, stöd och service

Kontaktperson styrelsen:
Martin Håland, 076-7608515, martin.haland@vardforbudnet.se

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Fackexpedition förvaltning SU:
Frontec-huset, Torpavallsgatan 9, 3 vån, 416 65 Göteborg


Bemannas av:
Carina Deréus, 0700-82 40 16, carina.dereus@vgregion.se
Matilda Eriksson, 0700-82 47 61, matilda.eriksson@vgregion.se

Nicklas Modig, 0769-40 28 85, nicklas.modig@vgregion.se


Sjukhusgemensam administration

Nicklas Modig, 0769-40 28 85

 

Fackexpedition område 1 och 2:
Frontec-huset, Torpavallsgatan 9, 3 vån, 416 65 Göteborg.

 

Bemannas av förtroendevalda:

Område 1

Carina Deréus, 0700-82 40 16, carina.dereus@vgregion.se
Malin Bergander, 0769-40 28 98, malin.bergander@vgregion.se

 

Område 2:

Gustaf Ahlqvist, 0722-074188, gustaf.lofgren@vgregion.se
Jenny Matiasson, 0721-475425, jenny.matiasson@vgregion.se 
Monika Teräs, 0761-276568, monika.teras@vgregion.se
Teresia Olsson, teresia.olsson@vgregion.se

Thomas Modig, 0702-236026, thomas.modig@vgregion.se

 

Fackexpedition område 3:
Mölndals sjukhus, Länsmansgatan 2, Hus A5, 430 81 Mölndal

Expeditionstelefon 031-343 16 08

 

Bemannas av förtroendevalda:

Carina Rutgersson, carina.rutgersson@vgregion.se
Magnus Hanson, 0721-470471, mangus.hansson@vgregion.se 

Nina Nilsson, nina.nilsson@vgregion.se

Fackexpedition område 4, 5 och 6:
Sahlgrenska sjukhuset, Matsalsbyggnaden, Blå stråket 10, 413 45 Göteborg,

 

Bemannas av förtroendevalda:

Område 4

Ann-Christine Henriksson, 0730-690462, ann-christine.m.henriksson@vgregion.se
Gunilla Lundberg, 0702-64 94 70, gunilla.lundberg@vgregion.se

Mikael Karlsson, 010-4353023, mikael.j.karlsson@vgregion.se

 

Område 5

Anna Waenderlund, 0727-328500, anna-karin.waenerlund@vgregion.se

Elin Hjelm, elin.hjelm@vgregion.se

Ola Palo, 0735-825643, ola.palo@vgregion.se

Susanne Reuterberg, 0761-27 45 44, susanne.reuterberg@vgregion.se

 

Område 6


Expeditionstelefon, 031-342 33 49

Ellen Ekholm, ellen.ekholm@vgregion.se
Malin Lund, 0700-20 79 21, malin.e.lund@vgregion.se

Johan Olsson, johan.anders.olsson@vgregion.se

Johan Rochester, 0767-900140,  johan.rochester@vgregion.se

 

Kontaktperson styrelsen
Matilda Eriksson, 070-0824761, matilda.eriksson@vgregion.se

Sjukhusgemensamma administration

Förtroendevalda:
Nicklas Modig, 0769-40 28 85

Skaraborgs sjukhus

Fackexpedition SkaS Skövde: 
Gula gatan plan 3, Skövde.

Expeditionen 0500-43 19 36, vardforbundet.skas@vgregion.se

Bemannas av: 
Lene Lorentzen, 0700-85 28 86
Elenor Lunde, 0722-02 89 58
Fredrik Sörman, 0722-02 86 88
Anette Carlsson, 0721-71 70 55
Per Karlsson, 0730-65 34 88
Alfred Klingvall, 0722-02 87 99

Förtroendevald:
Anette Karlsson, Elenor Lunde, Per Karlsson, Fredrik Sörman, Lene Lorentzen, Gustav Malmrot och Alfred Klingvall, se kontaktuppgifter ovan.

Kontaktperson styrelsen:
Gustaf Ahlqvist, 0722074188,  gustaf.ahlqvist@vardforbundet.se

Södra Älvsborgs sjukhus

Fackexpedition Borås:
Södra Älvsborgs sjukhus, Brämhultsvägen 53, 501 82 Borås, vardforbundet.sas@vgregion.se, telefon 033-616 19 64.

Bemannas av:
Ellinor Johansson, 033-616 21 92, ellinor.johansson@vgregion.se

Förtroendevald:
Ellinor Johansson, se kontaktuppgifter ovan.

Kontaktperson styrelsen:
Martin Hulldin, 0722-002593, martin.hulldin@vgregion.se
Branka Djukanovic Svensson, 073-0384450, branka.djukanovic.svensson@vardforbundet.se