Blanketter och material som du kan ha nytta av i ditt uppdrag som förtroendevald i Västernorrland.

 

Val av förtroendevald - mandatperiod tre år

Förtroendevald väljs vid ett medlemsmöte på arbetsplatsen. Alla medlemmar som har sin anställning och placering på arbetsplatsen ska kallas till mötet. 

Välj förtroendevald på arbetsplatsen


Avtackning av kollega som ska gå i pension

En av förtroendevalds uppgifter är att ge en gåva från Vårdförbundet till medlem på arbetsplatsen som ska pensioneras.  Gåvan hämtas på din lokala expedition eller på avdelningsexpeditionen i Sundsvall.  För ytterligare information, kontakta Maria Zander.