• Träffar för dig som är medlem

    Vi bjuder in till digitala medlemsmöten och drop-in fika för att informera er om avtalsrörelsen och läget kring Vårdförbundets varsel. 

  • Ordförande har ordet!

    Det är en intensiv och händelserik vår, och tiden går fort.

  • Avtalsrörelsen 2024

    Vårdförbundet har sagt upp kollektivavtalet HÖK 22 som gäller för dig i region, kommun och kommunalt företag. Håll dig uppdaterad om vad som händer och hur det här påverkar dig.