Som förtroendevald och skyddsombud gör du skillnad för medlemmarna. Vi vill gärna lyfta fram dina fackliga framgångar, oavsett om de är små eller stora, i våra sociala medier. Varje insats räknas!

Dock går inte allt att publicera, exempelvis om det handlar om stöd till en enskild medlem som inte vill att deras berättelse delas.

Vi uppskattar om du delar din berättelse tillsammans med ett foto genom att skicka det till malin.tillgren@vardforbundet.se.