Namn

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde

Anette Strålvall-Andersson

 

anette.stralvall.andersson@vardforbundet.se       

070-0886790

Sjukhusvård Ljungby/Växjö

Karolina Fransson

karolina.fransson@vardforbundet.se

0702-538422

Primärvård och rehab Ljungby /Växjö

Jenny Gustafsson

jenny.gustafsson@vardforbundet.se

070-2619376

Psykiatrin