Vi har lokala expeditioner på sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.

Kalmar

Vårdförbundets expedition, Sjöbrings väg 4 (Waldorfskolan) 3 trappor (skyltat från huvudentrén), 391 85 Kalmar.

Pia Olofsson, 0480 44 88 83
E-post: pia.olofsson@vardforbundet.se

Rebecca Håkansson, 0480-84 377 eller 072-465 80 55
E-post: rebecca.hakansson@mittvardforbund.se

Lotten Berggren
E-post: lotten.berggren@mittvardforbund.se

Alexandra Persson
E-post: alexandra.persson@vardforbundet.se

Pia Atle
E-post: pia.atle@vardforbundet.se

Oskarshamn

Oskarshamns sjukhus, Hus 07, 752 28 Oskarshamn.

Mari Eklind 072-222 37 06
E-post: mari.eklind@vardforbundet.se

Västervik

Västerviks sjukhus, Hus 3, 593 81 Västervik

Cecilia Ohlsén
E-post: cecilia.ohlsen@vardforbundet.se