Årets lönerevision är nu över och efter sammanställning landade regionen på 3,4 procent i genomsnittlig löneökning och 4,1 procent för särskilt yrkesskickliga.

- Det som är glädjande är att i Västerviks kommun landade vi i ett snitt på hela 4,7 procent, säger Cecilia Ohlsén, vice ordförande Vårdförbundet avdelning Kalmar.

Om jag har frågor kring årets löneöversyn , vart ska jag vända sig?
- I första hand ska du vända sig till den som är förtroendevald på  arbetsplatsen. Kan inte den som är förtroendevald svara på frågan, då får den förtroendevalda höra av sig till någon av oss i avdelningsstyrelsen , svarar Cecilia Ohlsén.

Begärt nya förhandlingar

Samtidigt kommer Vårdförbundet att begära nya löneförhandlingar med regionen och alla kommunerna, förutom Västervik.

- Vi är inte nöjda med utfallet och har därför begärt nya förhandlingar. Vi får se hur regionen och kommunerna svarar på den, säger Cecilia Ohlsén.