Förtroendevald i samverkansgrupp (VSAM) är en förtroendevald på arbetsplatsen som är utsedd och delegerad av styrelsen att i samverkansgrupp representera Vårdförbundet.

Samverkansuppdraget innebär att den förtroendevalda har fått utökat förtroende av styrelsen att representera fler medlemmar/förtroendevalda än de som valt hen till förtroendevald på arbetsplatsen. Uppdraget innebär en utökad dialog med medlemmar och förtroendevalda inom hela samverkansområdet som man representerar.

Delegering till förtroendevald på arbetsplatsen för uppdrag i samverkan utfärdas och protokollförs av styrelsen och med denna delegering får förtroendevald på arbetsplatsen mandat att förhandla för medlemmar som omfattas av samverkansuppdraget”.