Årets löneförhandlingar var för de flesta medarbetarna inom Region Gävleborg redan avslutade, när industrin meddelade att de lägger sin nivå på 4,1 procents löneökning i 2023 års förhandlingar.

Industrins märke ger en högre löneökning än årets löneöversyn mellan Vårdförbundet och Region Gävleborg. Den politiska ledningen inom regionen har nu tagit ett beslut att satsa ytterligare 60 miljoner kronor på löneökningar i år. Detta utifrån utfallet i det så kallade ”industrimärket”.

Vårdförbundets långsiktiga påverkansarbete ger resultat! Utöver den här satsningen så fick även våra yrkesgrupper i den ordinarie löneöversynen en extra tilldelning.

Det händer nu

Nu när beslutet har fattats kommer Region Gävleborg att komma med mer information om vad det innebär. Regionen har meddelat att den extra satsningen kommer gälla alla medarbetare som får ny lön i april. Undantaget är de nyanställda som redan har fått sin lönenivå för 2023.

Bedömning

Grunden för bedömning av nivån vid fördelningen av den extra löneökningen kommer vara den samma som tidigare. Skillnaden från den genomsnittliga nivån kommer att kvarstå då lönen är en individuell och differentierad lönesättning baserad på prestation.

I kommunerna

Påverkansarbete i våra kommuner pågår gällande industrimärket.