Chefsmedlemmen Henrik Nilsson Drott värdesätter en tät dialog med Vårdförbundet och nyttjar sitt medlemskap på många sätt. Han ger tipset; var med i ett förbund som kan det här med vård.

Henrik Nilsson Drott har testat många roller sedan han läste till allmänsjuksköterska för 18 år sedan. De flesta på Röntgenkliniken i Västmanland där han jobbat i 15 år, som röntgensjuksköterska varav 10 år i någon form av ledande position, senast som verksamhetschef. Nyligen hoppade han på en ny spännande roll som verksamhetsutvecklare i medicinsk diagnostik och teknik i Västmanland. Ja, sen har han också rollen som trebarnsfar. Hur hinner han med allt?

– Det tar såklart mycket energi att ha många olika roller. Men man kan också fundera på vad som ger energi. Så länge man känner att man utvecklas, får gehör och ser att det blir den där förbättringen man eftersträvar och ett gott resultat – det ger energi, säger Henrik.

Inte medlem? Välkommen att bli det här!

Han har sett hur pandemin slitit på de som jobbat nära patienterna.

– När jobbet tar för mycket energi under lång tid tar personalen slut på bränsle, säger Henrik som ser medlemmar som inte orkar fortsätta arbeta inom vården.

– Då spelar inte ens lönen någon roll längre. Återhämtning är en viktig fråga och jag känner att Vårdförbundet identifierat den, tycker Henrik som blev medlem redan som student.

Varför är du medlem i Vårdförbundet?

– Det finns flera medlemsförmåner men det är inte främst därför Vårdförbundet behövs. Jag vill ha någon som står upp för mig på min arbetsplats. Det är skönt att ha Vårdförbundet och luta sig mot, men också att de ställer upp med rådgivning och stöd, förklarar Henrik. Han påminner om att det kan uppstå situationer i vården, där det inte blir som det var tänkt.

– Det kan hända oförutsägbara saker, vi jobbar ju med människor och med vård. Då vill jag ha ett förbund som verkligen förstår vad vardagen innebär för oss som jobbar i vården, säger Henrik som ofta nyttjar Vårdförbundet när han hamnat i sådana situationer. Han får ofta förfrågningar från andra fackförbund.

– Men när jag behöver hjälp så är det Vårdförbundet som kan det här med vård.

Bli medlem – du får 3 månaders kostnadsfritt medlemskap!

Han tycker också att det ger en bra signal när chefer är med i Vårdförbundet.

– I min chefsroll hamnar jag ibland i diskussion som chef gentemot olika fackförbund. Men jag är inte bara chef.

– Jag är också en medlem i Vårdförbundet. Det blir lättare att mötas i diskussionerna, säger Henrik, som redan som liten fick erfarenhet av fackligt arbete då hans pappa var ombudsman för Handels.

– Men vi är inte där nu, vi är i en annan tid, om du vill påverka. Jag tror jag påverkar genom en god dialogmed arbetsgivaren, inte genom att påpeka problem och demonstrera.

Henrik värdesätter att ha en tät dialog med Vårdförbundet.

– Ett bra fackförbund behöver vara lyhört för vårdens utmaningar och ha en god dialog med arbetsgivaren för att tillsammans hitta lösningar. Och arbetssidan behöver bjuda in mer, men också vara öppen för att förstå. Det är tillsammans vi hittar lösningarna, viktigt att vi tänker så framåt. 

Vilka frågor som Vårdförbundet driver tycker du är viktiga och varför?

– Det som blir bra för gruppen blir bra för individen på sikt, säger Henrik som tycker det är viktigt att jobba upp förutsättningar för kollektivet och professionen i stort. Han vill också jobba bort den orättviskänsla han menar sköterskeyrket generellt har.

– ”Min kollega fick mer än mig”, men det är bra att några får lite högre lön för nästa gång kommer det gynna dig också. Läkarna tänker och har jobbat så sedan länge. Det är också viktigt att vi har samma mål menar Henrik.

– OM alla har en gemensam bild av målet, då kommer vi framåt. Vad är vårt uppdrag egentligen? Dessa viktiga frågor jobbar Vårdförbundet med.

Vårdförbundets förtroendevalda är värdefulla för Henrik och han bollar ofta med dem.

– Jag försöker vara noggrann med att ha dialog med våra förtroendevalda, det ger mig som chef mycket. Jag kan lyfta något jag vill göra eller problem som jag ser för att få deras input innan jag går vidare och skapar en förändring. Och det är värdefullt för alla med den förtroendegivande dialogen i vardagen, vi reder då ut mycket på plats och behöver inte ha sittningar och förhandlingar, säger han.

Hur önskar du vården ser ut om tio år?

– Jag önskar att kliniker och enheter kunde jobba närmre varandra. Att alla ser sin del i det bättre än idag, vilket är något vi jobbar med. Här hjälper Vårdförbundet till.

Men framför allt drömmer Henrik om mer energi hos vårdpersonalen.

– Jag önskar att det fanns så mycket resurser att det fanns energi att ge det där lilla extra i ett patientmöte. Då har vi nått långt.

Läs flera medlemmars berättelser:

Lönecoachning gav studenten Lina mod att tacka nej till jobb - för att sedan få sitt drömjobb!

Torgny fixade AST för sjuksköterskorna i Helsingborg stad.

Under ett år kämpade röntgensjuksköterskan Lilia för att få en bättre arbetsmiljö - läs om vad som krävdes för att nå målet.