Förtroendevalda sjuksköterskan Marja-Lise Berkelder brinner för att påverka och förbättra arbetsförhållanden.

Marja-Lise har jobbat som sjuksköterska i tio år, sex av dem natt på infektionskliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. För ungefär 1,5 år sedan valde hon att anta uppdraget som förtroendevald.

Med en bakgrund som aktivist inom freds- och klimatrörelsen är hon van vid att jobba med påverkansfrågor. Det har gett henne kunskap och erfarenheter att ta med i sitt fackliga engagemang.

– Det är många som klagar på facket, men vill du att något ska bli gjort kan du
ta tag i det själv. Facket är vi – men det är också du, säger Marja-Lise.

Bli medlem – du får 3 månaders kostnadsfritt medlemskap!

Hon ser ingen motsättning mellan personlig handlingskraft och kollektiv påverkan. De frågor som är viktiga för henne är oftast viktiga för många kollegor, och för sjuksköterskor i allmänhet.

Förutom det ”vardagliga” fackliga arbetet med möten och skyddsronder har Marja-Lise drivit enskilda frågor om lön, ersättning och organisatorisk arbetsmiljö. I mars i fjol fick Marja-Lise mycket uppmärksamhet i både lokal- och riksmedia, då hon tog initiativet till en protest mot hur regionledningen valde att organisera covidvården vid sjukhuset. Den var hårt pressad och ledningen ville lösa det genom att omplacera personal till covidavdelningarna. Dessa lockades med en extra ersättning på flera tusen kronor i veckan.

– Men vi som hade slitit med att vårda covidpatienter i ett helt år fick ingenting. Vi blev rasande över den orättvisan. Vi kände att vår kompetens inte blev sedd.

Marja-Lise påpekar också att mer personal inte är samma sak som minskad arbetsbelastning. Omvårdnadspersonalen som kom in från andra kliniker måste skolas in och handledas. Hon kontaktade andra berörda förtroendevalda och tillsammans planerade de en manifestation utanför regionhuset. Den samlade över 40 deltagare och genererade ett starkt folkligt stöd. Både i den här och i andra frågor har Marja-Lise ringt runt till förtroendevalda och kollegor på andra kliniker och andra sjukhus för att ta reda på deras villkor och deras åsikter. Information ger kraft åt argumenten, anser hon.

– Om man vill veta saker får man helt enkelt ta reda på dem!

Inte medlem? Välkommen att bli det här!

Det bästa med att vara förtroendevald enligt Marja-Lise:


1. Att få vara med vid ledningsmöten som gör att du kan påverka arbetsplatsen inifrån.

2. Chansen att genom fackligt arbete påverka politiker och tjänstemän utifrån.

3. Att få föra kollegornas talan – och att peppa dem, till exempel inför löneförhandlingar.

 

Foto: Erik Abel