Lokala aktioner kan ge avtryck både lokalt, regionalt och på riksnivå. Höstens barnmorskemanifestation i Göteborg är ett exempel. Barnmorskan och styrelsemedlemmen Hanna Jorlöv var med och arrangerade manifestationen och hon menar att Vårdförbundet syntes och att de märker att det sker förändringar nu efteråt.

Nära ettusen personer i alla åldrar på Gustaf Adolfs Torg och ett stort genomslag i medierna. Det blev det omedelbara resultatet när barnmorskestudenterna, Vårdförbundet i Västra Götaland och Barnmorskeförbundet gjorde gemensamt uppror en kväll i november. Även Birth Rights Sweden och Sveriges Kvinnolobby stöttade manifestationen.

Inte medlem? Välkommen att bli det här!

Talare för Vårdförbundet var ordförande Sineva Ribeiro och barnmorskan Malin Bergander som är skyddsombud på förlossningskliniken på Sahlgrenska sjukhuset Östra.

– Det blev väldigt fina tal. Jag blev berörd och tror att många andra blev berörda. Att det kom så mycket folk visar att vi kan känna ett stöd från allmänheten och samtidigt få chansen att upplysa dem om viktiga frågor som arbetsmiljö och bristen på barnmorskor, säger Hanna.

Gemensam manifestation för barnmorskorna

Hanna jobbar på en barnmorskemottagning i Alingsås, cirka fem mil nordost om Göteborg, och sitter i Vårdförbundets styrelse i Västra Götalandsregionen. Styrelsen fick frågan från Barnmorskestudentupproret om de ville vara med på en gemensam manifestation. Vårdförbundet i regionen engagerade sig i förberedelserna och studenterna bjöd även in Barnmorskeförbundet.

– Vi sponsrades av olika företag med högtalare, flaggor och banderoller. Det kändes roligt att se att engagemanget spred sig så mycket att vi fick den typen av hjälp från utomstående, säger Hanna.

Med målet att förbättra barnmorskornas villkor

Hanna upplevde det också som att de tre organisationerna hade en stark samsyn kring syftet med protesten och att det fanns öppenhet för olika sätt att föra fram budskapet. Vårdförbundets talare hade enligt Hanna, en lugn framtoning med idéer om att förbättra arbetssituationen genom samarbeten och samverkan. Studenterna ställde tuffare krav på snabba resultat.

Bli medlem – du får 3 månaders kostnadsfritt medlemskap!

– För mig var det viktigt att vi kan visa att vi är förenade mot samma mål, även om vi är olika organisationer och väljer olika vägar, säger Hanna.

Många ville stötta barnmorskorna

Uppslutningen från allmänheten var stor, alla från barnfamiljer till pensionärer samlades på torget. Tv, radio och tidningar rapporterade om mellan 500 och 1000 supportrar. Men den kortsiktiga uppmärksamheten ger också bränsle åt långsiktig förändring. Hanna säger att hon och styrelsen ser ett antal förändringar som skett efter manifestationen:

  • Den 8 april bjöd Sveriges Kommuner och Regioner in till en digital nationell träff om förlossningsvården och kompetensförsörjningen inom den.
  • I Göteborg har Vårdförbundets huvudskyddsombud på Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra, haft en dialog med politikerna i regionen och med sjukhusledningen. En av förändringarna är att man har minskat inflödet på förlossningen på Östra genom att stänga en avdelning och flyttat personalen till de andra två. Barnmorskemottagningarna i regionen har blivit tillsagda att hänvisa födande till Trollhättan, Borås och Skövde för att minska inflödet till Östra. Detta var ett försök som pågick till sista mars, en utvärdering görs.

  • Under covid-pandemin har många barnmorskor flyttats till smittspårningsenheten och covidvården. Krisen i förlossningsvården har gjort att sjukvårdsledningen insett att barnmorskorna behövs på sina ordinarie platser.

  • Efter nyår begärde Sahlgrenska universitetssjukhuset att tio heltidsbarnmorskor skulle flyttas till förlossning och BB från öppenvården inom barnmorske- och ungdomsmottagningarna i regionen. Detta är i och för sig inte odelat positivt enligt Hanna. Vårdförbundet regionalt är oroade över att Regionhälsan försvagas.

  • Regionstyrelsens MBL-grupp, som Hanna sitter i, har fått uppdraget att analysera åtgärder och kostnad för att uppnå ett nytt bemanningsmål. Målet är en barnmorska per födande kvinna i aktiv fas, en barnmorska per sex familjer på BB samt en sektionsledare på förlossningen.

Nu när det har gått några månader sedan manifestationen kan Hanna konstatera att den var viktig såväl i stunden som på längre sikt.

– Det kändes fint både att vi stod upp emot något vi inte tycker är bra, och att tre olika organisationer inom två fackförbund kunde enas i manifestationen. Det blev verkligen tydligt att tillsammans är vi starka.

Läs också andra medlemmars berättelser:

Lönecoachning gav studenten Lina mod att tacka nej till jobb - för att sedan få sitt drömjobb!

Torgny fixade AST för sjuksköterskorna i Helsingborg stad.

Under ett år kämpade röntgensjuksköterskan Lilia för att få en bättre arbetsmiljö - läs om vad som krävdes för att nå målet.

 

Foto: Nicklas Lärka