Vårdförbundets Årsberättelse utkommer i två varianter - en tryckt version som medföljer Vårdfokus majnummer och en digital version som du hittar här på vår webbplats.

Precis som förra året använder vi namnet Årsberättelse eftersom det rättfärdigar innehållet som beskriver vad som hände under 2019, med fokus utifrån våra medlemmars perspektiv.

Årsberättelsen följer med som en bilaga till medlemstidningen Vårdfokus majnummer 2020. Vill du beställa fler exemplar av årsberättelsen finns den att beställa i vår medlemsbutik. Sök på "Årsberättelse".

Vi som har gjort Årsberättelsen 2019 är:

Redaktör: Sophie Ekman, OTW
Projektledare: Elin Sundh
Foto: Gustav Gräll, Magnus Glans och Sophie Ekman
Design & layout: Kristian Strand, OTW
Tryck: Stibo Complete

Anställda och Förbundsstyrelsen på Vårdförbundet

Ladda ner Årsberättelsen 2019 som pdf