En felaktig avstängning och en framtvingad uppsägning höll på att krossa sjuksköterskan i Skåne. Tack vare Vårdförbundets stöd förlängdes sex månaders löneersättning till 16 för sjuksköterskan.

Den 23 augusti 2018 fick sjuksköterskan, vi kan kalla henne Maja, telefonsamtalet som kom att förändra hennes liv: verksamhetschefen för hemsjukvården i Lund gav beskedet att hon inte var välkommen tillbaka till jobbet – utan att förklara varför. Majas värld rasade samman. Att med 17 års erfarenhet som sjuksköterska bli avstängd från en dag till en annan kom som en chock. Och det skulle dröja hela tre veckor innan hon ens fick veta varför. Maja kontaktade Vårdförbundet.

– När Maja ringde var hon helt förtvivlad och fick inte komma till jobbet, och hon var ju beroende av sin inkomst. Från den stunden stöttade jag henne utifrån det uppdrag, och den roll vi har, berättar Monica Rat, styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning Skåne.

Moraliskt  och juridiskt stöd från Vårdförbundet

Varje enskilt ärende hanteras utifrån dess unika förutsättningar, varje person bemöts som medmänniska.

– När du är så förtvivlad som sjuksköterska och människa, när din erfarenhet och allt du gjort granskas av MASen sex månader bakåt i tiden, då börjar du ifrågasätta dig själv och behöver både moraliskt och juridiskt stöd, och stöd som människa, säger Monica, som var ett stöd utöver det vanliga genom hela den svåra tid som följde.

Maja fick ringa Monica alla dagar i veckan.

Vi är inte terapeuter, men vi vet hur stress på en arbetsplats påverkar arbetskvaliteten

– Vi är inte terapeuter, men vi vet hur stress på en arbetsplats påverkar arbetskvaliteten. Detta var ett tydligt fall av viljan av att göra bra för patienterna, där sjuksköterskan inte fått stöd från arbetsgivaren, menar Monica och fortsätter:

– Jag förstod Majas frustration och förtvivlan, när hon gång på gång påtalat problematiken med arbetsmiljön, förklarat att hon inte gått en introduktionsutbildning, talat om behovet av ytterligare bemanning, av hjälp och stöd utan att det haft någon effekt.

Felaktiga grunder för avstängningen

Monicas tidigare erfarenhet av Lund i fråga är att den har en rörig arbetsmiljö och hög omsättning av personal. Maja blev dessutom avstängd från sitt arbete utan förvarning – och utan att facket blivit kontaktat för förhandling. Avstängningen grundades på att en kollega hade skrivit en avvikelse på Maja för felmedicinering. När det visade sig att det inte stämde, så granskade MASen allt Maja hade gjort och skrivit det senaste halvåret.

– Det fanns inte fungerande rutiner och vi var ständigt underbemannade med massor av övertid och sjukskrivningar. Vi sjuksköterskor tar så mycket ansvar för att allt ska gå ihop trots att vi är underbemannande, för annars går det ut över patienterna. Vi anstränger oss till max för att patienten ska få rätt vård trots att vi inte har resurser eller tid, då blir det fel ibland. Jag har inte äventyrat någon patients liv eller skadat någon, utan gjort småfel som att använda fel signeringslista. Det hade räckt med en tillsägelse, menar Maja.

Istället yrkade arbetsgivaren på uppsägning på oklara grunder och erbjöd endast lön under uppsägningstiden på sex månader.

Brister i arbetsmiljön

Vårdförbundet bestred uppsägningen och lyfte arbetsmiljön – inte Maja – som en orsak till eventuella avvikelser. 

– Om de tror att Maja gjort fel, varför har de inte lyft detta tidigare? Först nu gick de tillbaka sex månader i tiden och granskade journalanteckningar. Vi har dessutom tidigare fått input från kollegor till Maja på samma avdelning som vittnat om den dåliga arbetsmiljön, så den bristande arbetsmiljöbeskrivningen Maja gav oss stämde, säger Monica Rat.

Vårdförbundets uppdrag är att vara med på alla möten och observera hur arbetsgivaren bemöter medlemmen.

– I första hand kollar vi hur arbetsmiljön beskrivs av parterna. Jag är med som en observerande part. I det här fallet hade Maja inte fått introduktion i rutiner och allt annat, och som förtroendevald kan jag ställa frågan till arbetsgivaren: hur har ni hjälpt medlemmen som lyft problematik på arbetsplatsen? Hur har ni bidragit till att försöka motverka ohälsa i den här organisationen?

Maja gick hemma i hela tio månader.

– Vårdförbundet har varit ett fantastiskt stöd under hela den här tiden. Utan Vårdförbundet vet jag inte vad jag hade gjort. Värst av allt var att de försökte ta ifrån mig min värdighet, trycka ner mig så mycket att jag själv skulle anamma att jag var värdelös, berättar Maja.

Utan Vårdförbundet vet jag inte vad jag hade gjort

Hon fortsätter:

– Monica följde med mig på alla svåra möten hos arbetsgivaren och var vid min sida i den rättsliga processen och vid påskriften av alla papper. Hon fick mig att inse att arbetsgivaren inte har rätt att köra över mig.

Att bli anklagad för en rad avvikelser var ett hårt slag.

– Efter 17 år inom vården skäms jag för att bli utsatt för något sånt här, det är som en våldtäkt. Arbetsgivaren gjorde jättemycket fel på vägen och skulle ha trampat på mig fullkomligt om jag inte haft Vårdförbundet vid min sida, säger Maja.

16 månaders arbetsbefrielse med lön

Räddningen för Maja var att hon hade representanter från Vårdförbundet som verkligen engagerade sig och stöttade henne i den rättsliga processen. Tack vare hjälpen fick Maja 16 månaders arbetsbefrielse med lön och semestersättning – istället för sex.

Janet Parvi, förbundsombudsman på Vårdförbundet, som var engagerad i den rättsliga processen, är nöjd med utfallet som ger viss upprättelse och blir en markering till kommunen.

– När världen rasar i yrkeslivet och du blir ifrågasatt som person och i din profession, kan det vara svårt att hålla fokus och sortera i det känslomässiga, det professionella och det arbetsrättsliga. Det här fallet visar hur vi på Vårdförbundet stöttar och finns där för våra medlemmar.

Monica Rat är kritisk till hur kommunen har hanterat ärendet.

Dags att uppskatta medarbetarna

–  De behöver jobba mycket med arbetsmiljön och sitt sätt att bemöta sin personal. Det är dags att de ger sina medarbetare förutsättningar för att göra ett bra och patientsäkert jobb. De ska känna sig uppskattade som medarbetare istället för rädda för att bli ”utsatta”, säger Monica.

Hon menar att sjuksköterskor som Maja blir straffade flera gånger om.

– Du blir av med ditt jobb och känner dig värdelös som gjort fel efter så många års erfarenhet, trots att din enda drivkraft är viljan är att göra ditt jobb så bra som möjligt. Så drabbas du ekonomiskt, du får dessutom inget nytt jobb eftersom dina gamla kollegor inte vill stå som referens av rädsla för att bli inblandade. Det är inte så vi ska behandla våra sjuksköterskor och det är inte så här arbetsgivare ska behandla medarbetare. Vad hände med personcentrerat ledarskap, att lyssna på vad den här personen behöver och se hur man som arbetsgivare kan förbättra situationen?

Jag är fantastiskt tacksam och nöjd med den hjälp jag fått

Det har varit tufft för Maja att gå vidare med livet, och tufft att hitta ett nytt jobb, trots 17 års erfarenhet. Även om de rättsliga processerna ännu inte är avslutade, försöker Maja lämna det som hänt bakom sig. Hon har fått en ny anställning som sjuksköterska och älskar sitt jobb.

– Jag är fantastiskt tacksam och nöjd med den hjälp jag fått. Utan Vårdförbundet hade jag inte jobbat som sjuksköterska idag, säger Maja.

 

* Maja heter egentligen något annat.