En stark vilja att utvecklas har fört sjuksköterskan Lena Berg högst upp på sjukhusets kompetensstege. Det har kostat på, men i dag är hon nöjd – både med lön och karriär.

 

Tiden då sjuksköterskor valde sitt yrke enbart för att vårda och göra gott är förbi. Numera finns ingen motsättning mellan att välja vårdyrket och att satsa på egen utveckling och karriär. Karriärmodeller och kompetensstegar, som Vårdförbundet och arbetsgivarna i Sveriges kommuner och regioner, SKR, har börjat samarbeta kring, kan ses som ett tecken på det. 

Kompetensstegar på intågande

Stockholm är en av de regioner som har kommit längst med att införa kompetensstegar. På Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm infördes regionens kompetensstege 2017. En av dem som befinner sig högst upp på den är sjuksköterskan Lena Berg. 

Hon började sina studier samma år som sjuksköterskeutbildningen blev treårig och utexaminerades 1996. Under de drygt 20 år som gått sedan dess har hon upplevt hur professionen har utvecklats till autonoma specialister i omvårdnad.  

– Sjuksköterskor specialiserar sig, forskar och utvecklar vården. Men samtidigt – i Sverige talas om sjukvårdskris och om sjuksköterskor som är trötta på låga löner och dåliga arbetsvillkor. Vårdförbundet varnar för att allt fler erfarna specialistsjuksköterskor lämnar yrket och i den senaste avtalsrörelsen krävde förbundet 10 000 kronor mer i månaden under de närmaste tre åren för särskilt yrkesskickliga. Hur det går kommer att visa sig i de lokala löneförhandlingarna i regioner och kommuner. 

Ständig utveckling på Karolinska

Lena Berg vet hur det är. Stort ansvar, stress och arbete på kvällar och helger. Trots det vill hon nyansera bilden av sjuksköterskeyrket.  

– Arbetsvillkoren kan var dåliga och lönerna låga, men det finns annat som är värt att lyfta fram. Jag har varit på Karolinska i 21 år och har aldrig känt att jag har behövt byta arbetsplats eftersom jag har fått utvecklas hela tiden. Den möjligheten är en viktig sida av vårt yrke. 

Efter några år inom ortopedi och kirurgi kom hon 2003 till Karolinska Universitetssjukhusets akutmottagning. 

– För mig var akutsjukvården ett självklart val och när jag kom till akuten trivdes jag direkt. Snabba, korta möten med många patienter kräver mycket energi, men jag tycker om tempot, det oförutsägbara och anspänningen när det handlar om liv och död, säger Lena Berg. 

 

Jag har varit på Karolinska i 21 år och har aldrig känt att jag har behövt byta arbetsplats eftersom jag har fått utvecklas hela tiden

Nöjd med sin lön

Hennes ingångslön som nyutexaminerad sjuksköterska var 12 500 kronor i månaden. I dag har hon titeln Omvårdnadsansvarig för funktionsområde akut och på kompetensstegens sjunde och högsta trappsteg är medellönen 49  200 kronor i månaden. 

Hon är nöjd med sin lön och med var hon befinner sig i karriären. Men för att hamna högst upp på kompetensstegen krävs lång klinisk erfarenhet, magisterexamen, handledningsmeriter, och doktorandstudier eller doktorsexamen. Efter åtta års forskning på halvfart disputerade Lena Berg 2018 på en avhandling om patientsäkerhetsrisker på akutmottagningar.  

– Det krävde mycket och min dotter saknar inte tiden när jag alltid satt vid köksbordet och skrev om kvällarna. Men forskningen var också en stimulerande utmaning som har lett mig vidare i karriären. 

Nätverkande och möten

Inom svensk sjukvård finns en lång tradition av medicinsk styrning. Att vara omvårdnadsansvarig är att arbeta strategiskt med att utveckla och göra omvårdnaden mer tydlig. Hennes dagar är fyllda av nätverkande, seminarieverksamhet, många möten – bland annat med akutens ledningsgrupp – och en hel del arbete med händelseanalyser och avvikelsehantering. 

– En del av mitt arbete är att skapa forum för att lyfta sjuksköterskans profession. Vi har en långsiktig plan där vi i det första steget möter första linjens chefer och omvårdnadsföreträdare i dialog och seminarier, säger hon. 

 

En del av mitt arbete är att skapa forum för att lyfta sjuksköterskans profession


Lena Berg har aldrig ångrat sitt yrkesval. Hon ser yrket som ett smörgåsbord av möjligheter och för hennes del innebär det att hon nästan helt har lämnat det kliniska arbetet. Hennes drivkraft har hela tiden varit nyfikenhet och lust till utveckling. 

–Karriär kräver engagemang. Visst är jag nöjd med min löneutveckling, men viktigare än pengar är att få lyfta omvårdnaden och stötta kolleger i deras utveckling. Jag har svårt att släppa jobbet på fritiden och ingen gör mina arbetsuppgifter om jag är sjuk. Men det är fritt och jag älskar det. Söndagsångest existerar inte längre.

 

Fotograf: Lars Nyman