Andreas Malmgrens karriärtips är att satsa på något som du brinner för och att ständigt utveckla ditt nätverk. Ett brett nätverk ger dig ett team av kollegor, handledare och vårdpersonal omkring dig.

Hej Andreas Malmgren, hur hamnade du inom vården?

– Jag har alltid velat jobba inom vården. Jag valde att utbilda mig till biomedicinsk analytiker och jobbar som en av ”vårdens detektiver”. Vi står för 70 procent av all diagnostik.

Vad har du för utbildning?

– Efter min magisterexamen vid Malmö Universitet började jag doktorera 2012 vid Lunds universitet. Målet är att disputera 2021 inom kvinnligt idrottshjärta; hur träning påverkar hjärtats storlek och funktion.

Hur jobbar du idag?

– Jag arbetar kliniskt på heltid, forskar samt utbildar och handleder som klinisk lärare. Det är det bästa av tre världar. Jag blir en bättre analytiker eftersom jag forskar, min forskning kommer patienterna till gagn, och jag blir en bättre forskare och lärare eftersom jag har klinisk förankring. Min specialitet är EKG och ultraljudsundersökning av hjärtat.

Andreas karriärtips!

  • Satsa på det du brinner för. Det underlättar när det är tufft och tungt.
  • Upprätthåll din kompetens. Bibehåll din nyfikenhet och håll dig uppdaterad.
  • Hitta din nisch. Fördjupa dig inom ett område, så får du en specialistkompetens.
  • Utveckla ditt nätverk. Du är aldrig ensam om du har ett team av kollegor, handledare och vårdpersonal omkring dig.

Foto: Kristian Strand