2019 var ett händelserikt år för Vårdförbundets medlemmar. Här har vi listat ett urval av de aktiviteter, nytillkomna avtal och nyheter som påverkade förbundet under förra året.

3 januari

Svenska sjuksköterskors röst stärks internationellt när Vårdförbundet tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening (JSNO) blir fullvärdig medlem i internationella sjuksköterskeorganisationen ICN.

11 januari

Tre kollektivavtal tecknas med Almega Vårdföretagarna på privat sektor: Bransch D (företagshälsovård), Bransch E (vård, behandling, omsorg) samt Bransch F (äldreomsorg). Avtalet innehåller sänkt veckoarbetstid vid nattarbete och bättre möjlighet till utbildningsanställningar. Gäller retroaktivt från 1 januari.

16 januari

Förhandlingar inleds med SKL/Sobona om nytt centralt kollektivavtal för anställda i regioner, kommuner och kommunala bolag.

1 februari

Vårdförbundet startar avtalsförhandlingar med SKL och Sobona.

1 april

Avtalet HÖK 16 med SKL/Sobona löper ut. Avtalet förlängs och medlare kopplas in efter månader med tuffa förhandlingar.

16 maj

Avtalet HÖK 19 tecknas efter att Vårdförbundet, SKL och Sobona antagit medlarnas bud. Avtalet innehåller en löneprioritering av särskilt yrkesskickliga, sänkt veckoarbetstid för alla vid nattarbete samt partsarbeten om karriärmodeller, förbättrad löneprocess, önskvärd lönestruktur och hälsosam arbetstidsförläggning.

Här kan du läsa om HÖK

30 juni

Rekordmånad! 530 nya medlemmar anslöt.

Är du inte redan medlem? Här blir du det!

8 november

Förtroendevalda Ingrid Mannerfalk i Lund vann vårdgalans nyinstiftade rekryteringspris.

Läs hennes vinnartips här

Hela november

Rekordhög aktivitet i våra sociala kanaler.

9 november

Grattis Nadja Ståhl från Luleå, ny ordförande för våra studenter!

Läs intervjun med Nadja

2 december

Premiär för webbinar! Ett 70-tal chefer och ledare tog del av senaste nytt inom vårdutveckling vid två webbtillfällen.

Läs om vårt omtyckta ledarprogram

4 december

Principöverenskommelse mellan parterna inom offentlig välfärdssektor om turordningsregler och förbättrat omställningsskydd.

13 december

Vi har fortsatt vara med i regeringens utredning ”God och nära vård” som leds av Anna Nergård. Den handlar om omställningen till personcentrerad nära vård, vilket innebär att vården utgår från personens unika behov, erfarenhet och förmåga, istället för att i huvudsak se en sjukdom eller en diagnos.

Sinevas Sverige-turné januari till december

Under 2019 besöker förbundsordförande Sineva Ribeiro förtroendevalda på 12 arbetsplatser runt om i Sverige. Hon pratar fackliga frågor med både befintliga och potentiella medlemmar.

Se filmerna som visar besöken!