En ny roll och karriärmöjlighet för sjuksköterskor håller på att få fäste i Sverige. Avancerad klinisk sjuksköterska har de senaste åren blivit en yrkesroll som ger sjuksköterskorna möjlighet till större befogenheter, mer ansvar och bättre lönevillkor.

Den nya rollen har också fått några mer demografiskt utsatta och specifika delar av landet att våga tro på patientsäkerhet och vårdkvalitet.

I Tornedalen i Norrbotten har man till och med gått så långt som att utnämna den nya yrkesrollen som ”framtiden för svensk sjukvård”. Verksamhetschefen Elisabeth Eero på Övertorneå hälsocentral var lite av en pionjär när hon födde idén om att förstärka hälsocentralen med två avancerade kliniska sjuksköterskor.

– Vår demografiska situation i en glesbygd med många äldre kräver kreativitet och innovativa lösningar, förklarar Elisabeth Eero. Vi behövde tänka annorlunda och ändra vårt arbetssätt för att skapa trygghet och tillit för de som bor i Tornedalen. Dessutom var det ett gyllene tillfälle att höja sjuksköterskornas status och kunna skapa en utveckling av yrket.

Kreativ lösning

Långa avstånd, avsaknad av läkare dygnet runt och två timmars resa till närmaste traumasjukhus är verkligheten för de som bor i den här delen av landet. Den kreativa lösningen blev för Övertorneå hälsocentral Maria Rännare och Mari Huhtanen, båda nyutbildade avancerade kliniska sjuksköterskor.

– Utbildningen var en specialistutbildning på masternivå, berättar Maria Rännare. Det ger vår yrkeskategori en möjlighet till karriär och att utveckla yrket ytterligare. Min nya roll är mer självständig, jag diagnosticerar och tar fram behandlingsplaner för patienterna.

Samtidigt är det viktigt att förtydliga att den nya rollen inte ska ersätta läkarens jobb. Snarare handlar det om att komplettera, stötta och samarbeta för att snabbare komma till bedömning av patienter.

Min nya roll är mer självständig, jag diagnosticerar och tar fram behandlingsplaner för patienterna.
Maria Rännare

Utifrån kompetensperspektivet är en avancerad klinisk sjuksköterska ett mellanting av sjuksköterska och AT-läkare.

– Vidareutbildningen till den avancerade rollen är en ypperlig specialistutbildning, menar Camilla Eriksson Sundberg som är avdelningsordförande för Vårdförbundet Norrbotten. Den som är färdigutbildad höjer sin lön ordentligt och jag tycker det är viktigt att arbetsgivaren förstår att den kliniska karriären också syns i löneutvecklingen, liksom i jämställdheten och patientsäkerheten.

Tio mil norr om Övertorneå ligger Pajala hälsocentral. Även här har nu två avancerade kliniska sjuksköterskor anställts. Samtliga som utbildat sig har gjort det i ett projekt som Region Norrbotten finansierat och som innefattar totalt 14 personer.

– De som utbildat sig är starka förebilder för framtidens sjuksköterskor, säger verksamhetschefen Elisabeth Eero. Deras nya roller inom sjukvården visar tydligt att det går att göra en klinisk karriär.

Karriär med AST

Akademisk specialisttjänstgöring (AST) är Vårdförbundets modell för utbildningsanställning. Vårdförbundet arbetar för att påverka arbetsgivare till att införa AST i hela landet, bland annat genom att diskutera med ministrar i regeringen, politiker och tjänstemän i kommuner och landsting, på olika myndigheter och inom utbildningsområdet.

Nu finns AST med kollektivavtal i 8 landsting, 20 kommuner samt med en privat arbetsgivare, vilket är en ökning med 5 kommuner sedan 2017. Dessutom har 11 landsting och 9 kommuner utbildningsanställningar som liknar AST men utan kollektivavtal.

 

Bild högst upp: Mari Huhtanen och Elisabeth Eero. Foto: Simon Eliasson.