Artificiell intelligens, AI, har fått en särställning bland visionärer och den moderna teknikens största ivrare. Även inom vården finns det en stor förhoppning och tro på att AI kan revolutionera framtidens hälso- och sjukvård.

– Så kan det givetvis bli, men det finns en risk att vi överskattar möjligheterna och underskattar problemen.

Orden är Mats Rönnqvists från Knivsta. Han har ägnat många vakna studietimmar åt just artificiell intelligens, framförallt inom röntgentekniken. Han och studiekamraten Magnus Johansson från Haparanda har i sin C-uppsats på röntgensjuksköterskeprogrammet valt att fördjupa sig i AI. I januari 2019 blev han klar röntgensjuksköterska och C-uppsatsen är äntligen inlämnad.

Mats har varit en av gästbloggarna i Vårdförbundets blogg för röntgensjuksköterskor.

Han kan ses som en liten udda fågel i sammanhanget. Med sina dryga 50 år på nacken har han gjort en rejäl riktningsförändring i karriären. Efter många år som IT-konsult tog han tag i en gammal dröm – att arbeta inom vården.

– När farsan fick problem med hjärtat för 20 år sedan började tanken om att jobba inom vården gro i mig. Och en kund jag hade inom IT-branschen sa en gång att ”du har ju inget riktigt jobb”, skrattar den nyutexaminerade röntgensjuksköterskan. Nu har jag alltså ett riktigt jobb…

Sedan Mats påbörjade faktainsamling, rapportläsning och sitt uppsatsskrivande har han mött en hel del personer med koppling till vården som ser fram emot resultatet. AI har blivit det där begreppet som många är nyfikna på, men som få kan placera in i verkligheten.

Övertro på AI

En av de forskningsrapporter som ligger till grund för uppsatsen handlar om läkarens möjlighet att lokalisera instrumenten under operation. Där visar det sig att ultraljud fungerar bättre än AI tack vare att instrumenten får en beläggning som gör att ultraljudet kan identifiera positionen.

– Övertron på AI kan begränsa de mer traditionella metoderna, konstaterar Mats. Slutsatsen är att AI inte är lösningen på allt, det behövs ett uns av vanligt folkvett också när ny teknik pockar på.

Men handlar då uppsatsen enbart om att ta ner förväntningarna på en teknik som ändå spås revolutionera mängder av branscher? Självklart inte. Här finns mängder av exempel som utifrån vårdens perspektiv visar på kvalitetsförbättringar där patienten är i fokus.

– Ja, när det handlar om just röntgen så innebär AI-tekniken stora förbättringar i kvalitet på bilder, inte minst för mammografi, slätröntgen och datortomografi, förklarar Mats. Den förbättrade kvalitén hjälper till vid bedömning och dessutom kan vi begränsa stråldosen tack vare mer precisa bilder.

Den numera före detta IT-konsulten är nu alltså legitimerad röntgensjuksköterska. Med tanke på valet av ämne för C-uppsatsen verkar han ändå stå med ett ben kvar i det mer teknikbaserade landskapet, även inom vården.

– Så är det. Jag älskar matematik och fysik, det ledde mig in mot röntgen och gärna med tekniken i fokus, konstaterar Mats. Det är svårt att släppa ett grundintresse helt plötsligt. Nu får jag förverkliga min 20-åriga dröm och dessutom dra nytta av det jag har med mig från min tidigare IT-karriär.