För Sveriges barnmorskor var förra året ett extra händelserikt år. 2018 var året då en ny utmanare om facklig tillhörighet såg dagens ljus. Men det var långt ifrån alla som gladdes åt den nya fackliga anslutningsmöjligheten.

Åsa Hermansson arbetar som barnmorska på Universitetssjukhuset i Linköping. Hon har varit medlem i Vårdförbundet sedan 1992 och blev färdig barnmorska fem år senare. Sedan 2013 har hon varit ordförande i den lokala barnmorskeföreningen. Under 2018 följde hon noggrant argumenten och debatten om att Svenska Barnmorskeförbundet skulle bilda en yrkesförening inom SRAT.

– Frågan om att bilda ett eget fackförbund för barnmorskor har varit på tapeten lite då och då. Många i yrket har inte satt sig in i hur det påverkar hela vår professions möjligheter att påverka de kärnfrågor vi driver, menar Åsa.

Företrädarna bakom Svenska Barnmorskeförbundet har drivit frågan om att bilda en ny facklig förening hårt under det senaste året. Framförallt menar de att professionsfrågorna kan drivas bättre av ett mer specialiserat förbund. Dessutom har man lyft fram frågan om en direktutbildning för barnmorskor, i stället för att som i dag vara en påbyggnadsutbildning till sjuksköterskeutbildningen.

– När du är barnmorska och jobbar på golvet vill du ha en sjuksköterskeutbildning i botten, säger Åsa. Så tänker i alla fall alla de kollegor jag pratat med. Men framförallt känner jag att just den frågan är för isolerad i vårt fackliga arbete. Vi behöver lägga mer kraft på mer grundläggande frågor som lön, arbetstid och arbetsmiljö för att göra vårt yrke hållbart och attraktivt.


Åsa Hermansson tillsammans med den nyblivna pappan Peter.
Foto: Jeppe Gustafsson.

Ur facklig synvinkel

När debatten om Svenska Barnmorskeförbundet skulle bilda ett nytt fackförbund inom SRAT var som mest högljudd skrev Åsa ett inlägg på Facebook i den grupp där många barnmorskor i Sverige deltar. Och hon fick många positiva kommentarer från barnmorskor som är fackligt engagerade. I kommentarerna kunde Åsa också konstatera att det var många som var oroliga över att det fanns en hel del barnmorskor som inte kände till vad det handlade om.

– När det sedan var dags för omröstning så var valdeltagandet generellt lågt över hela Sverige, konstaterar Åsa.

– Hade det funnits ett stort missnöje på golvet så hade det varit en annan sak. Men under den senaste tiden har det hänt en hel del utifrån det fackliga hållet där Vårdförbundet drivit fram förbättringar.

För Åsa Hermansson har den senaste tidens turbulens fått henne att tänka mer aktivt ur facklig synvinkel. Så snart det är möjligt vill hon ta uppdrag som förtroendevald inom Vårdförbundet, mest för att slå vakt om professionsfrågorna och i det lilla bidra till ett ännu starkare förbund.

– Nackdelen med två förbund för en och samma profession handlar ju också om att arbetsgivaren numera ska lyssna till två röster – inte en stark och samlad röst, påpekar Åsa.

Du som är barnmorska

Vårdförbundet fortsätter att organisera barnmorskor, och vi hoppas såklart att du som är barnmorska förblir medlem i Vårdförbundet.

Som barnmorska och medlem i Vårdförbundet behöver du inte göra någonting. Du är fortsatt ansluten med samma villkor och förmåner som tidigare. Vårdförbundet fortsätter jobba för ditt bästa som barnmorska och för de viktiga professionsfrågorna.

Vårdförbundet finns i hela landet och vi har unik kompetens inom sjukvårdens områden. Våra ombudsmän finns lokalt och kan hjälpa dig med juridiskt stöd om du råkar ut för något i samband med ditt arbete.

Barnmorskenätverket

Sedan 2016 finns ett nätverk för förtroendevalda barnmorskor i Vårdförbundet.

Barnmorskenätverket finns till för att stötta dig som barnmorskemedlem och för att lyfta och driva de frågor som är viktiga för dig som barnmorska.

Nätverket står bakom den öppna facebookgruppen Barnmorskor i Vårdförbundet.