Vårdförbundets avdelning i Jönköping har gjort ett omfattande utredningsarbete kring vad ”karriär inom vården” egentligen innebär. Syftet med arbetet har varit att ta fram en strategi för att möjliggöra karriärvägar för medlemmarna.

Arbetet har mynnat ut i något Vårdförbundet i Jönköping kallar karriärtjänster och som innebär ett lönelyft på 4 000 kronor i månaden.

– Arbetsgivaren har tidigare inte lyckats förpacka den här typen av klinisk karriär.

Det jobbet har vi lyckats med, säger Iréne Sjövall Sanned som är tillförordnad ordförande på Vårdförbundets avdelning i Jönköping.

Tanken är att testa den nya kliniska karriärtjänsten på kliniker/vårdavdelningar med få specialistsjuksköterskor. Du söker själv tjänsten och den är kopplad till din nuvarande anställning, den följer alltså inte med per automatik om du får ett nytt jobb inom vården.

– Med karriärtjänsten vill vi premiera den på avdelningen som ”alla frågar”, som har en hög klinisk kompetens, säger Iréne.

– Karriärtjänsterna ger dem inom vården i Jönköping som är särskilt skickliga en större anledning att stanna kvar på arbetsplatsen och bidra med sin stora kompetens.

Annars är det ju ofta de personerna som söker sig vidare, avslutar Iréne.

Karriär med AST

Akademisk specialisttjänstgöring (AST) är Vårdförbundets modell för utbildningsanställning. Vårdförbundet arbetar för att påverka arbetsgivare till att införa AST i hela landet, bland annat genom att diskutera med ministrar i regeringen, politiker och tjänstemän i kommuner och landsting, på olika myndigheter och inom utbildningsområdet.

Nu finns AST med kollektivavtal i 8 landsting, 20 kommuner samt med en privat arbetsgivare, vilket är en ökning med 5 kommuner sedan 2017. Dessutom har 11 landsting och 9 kommuner utbildningsanställningar som liknar AST men utan kollektivavtal.