Vårdförbundets lönestatistik för kommuner och landsting visar på en individuell löneutveckling över landet på 3,93 procent för medlemmar, att jämföra med det så kallade industrimärket på 2,2 procent.

Medellöner för 2018

Medellönen för 2018 inom samtliga sektorer och alla våra fyra yrkesgrupper, exklusive chefer, var 34 425 kronor.

För chefer var medellönen 46 252 kronor, barnmorskor 37 527 kronor, sjuksköterskor 32 836 kronor, röntgensjuksköterskor 33 110 kronor, biomedicinska analytiker 32 312 kronor och för specialistsjuksköterskor var medellönen 36 328 kronor.

Läs mer om lönestatistiken 2018 här