Vanliga frågor och våra svar om yttrandefrihet, meddelarskydd och sekretess.
  • Får jag prata med media om förhållandena på min arbetsplats?

    Ja. Alla har rätt att muntligen eller skriftligen tala om vad han eller hon tycker, utan att behöva drabbas av någon sanktion. Det finns dock undantag för privat anställda.

    För både offentligt och privat anställda gäller sekretess och tystnadsplikt för vissa känsliga uppgifter inom hälso- och sjukvården. Det är till exempel inte tillåtet att lämna ut information om enskilda vårdtagares eller deras närståendes hälsotillstånd och annan personlig information.

    Vårdförbundet anser att meddelarfrihet ska gälla i all offentligt finansierad verksamhet, även den som bedrivs i enskild regi.

    Läs mer under Yttrandefrihet, meddelarfrihet och källskydd