Vanliga frågor och våra svar om Vårdfokus.
  • Vad är Vårdfokus?

    Vårdfokus  är det månadsmagasin som du får som medlem i Vårdförbundet. Vårdfokus tar upp frågor som berör de yrkesgrupper som Vårdförbundet företräder.

    Många arbetsgivare, både inom och utanför Sverige, annonserar i Vårdfokus. Tidningen har en självständig ställning inom Vårdförbundet.

    Till Vårdfokus