Vanliga frågor och våra svar om sjukdom, arbetsskada och olycksfall.
 • Vilka försäkringar har jag vid sjukdom, arbetsskada, olycksfall och dödsfall?

  Utöver det lagstadgade försäkringsskyddet som alla har omfattas de flesta som arbetar inom kommun, landsting, kyrka eller kommunala bolag genom kollektivavtalet av försäkringar där arbetsgivaren står för premien. Är du privat eller kooperativt anställd kan du – om arbetsgivaren har kollektivavtal - omfattas av liknande skydd i din anställning.

  Sjukdom - Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)

  Arbetsskada - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)

  Dödsfall - TjänstegruppliVårdförbundetörsäkring (TGL-KL)

  Pensionsinbetalning för den som beviljas aktivitets- eller sjukersättning - Avgiftsbefrielseförsäkring

  OBS! Ersättning från dessa försäkringar måste sökas, de utfaller inte automatiskt.

  Läs mer om vad som gäller på AFA Försäkrings webbplats. Se även Offentliganställdas Förhandlingsråd och PTK.

 • Vilka frivilliga försäkringar kan jag teckna som medlem i Vårdförbundet?

  Som Vårdförbundsmedlem kan du teckna försäkringar hos Folksam.

  Läs mer om försäkringserbjudanden på Folksams webbplats.

 • Vad gäller vid kräksjuka?

  Om din arbetsgivare vill att du är hemma på grund av smittrisk får du enligt avtal behålla din lön om du är anställd inom kommun, landsting eller region. Som privatanställd måste du själv göra upp med din chef.

  Vid vinterkräksjukan är ett vanligt sjukdomsförlopp att du insjuknar snabbt, men också snabbt tillfrisknar. Däremot kan du smitta andra upp till 48 timmar efter symtomfrihet. Därför kan arbetsgivaren vilja att du stannar hemma ett par dygn efter till exempel sista kräkningen , då du annars kan föra vidare smittan på din arbetsplats. 

  När du är hemma och är sjuk gäller som vanligt en karensdag och därefter sjuklön. Men om din arbetsgivare efter ditt tillfrisknande vill att du stannar hemma ytterligare på grund av smittrisk gäller följande:

  Anställd inom kommun, region eller landsting

  Om du är anställd inom kommun, region eller landsting och blir avstängd på grund av smittrisk så ska du enligt avtal behålla din lön och dina löneförmåner under den tiden. Detta finns reglerat i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, AB §10 moment 4. Kolla gärna med din chef om ni har särskilda riktlinjer för kräksjuka på din arbetsplats.

  Privatanställd

  För anställda inom privat sektor saknas bestämmelser kring detta. Därför är det viktigt att du alltid gör upp med din chef om att få behålla din lön, om arbetsgivaren vill att du ska vara hemma extra på grund av risken att smitta.