Vanliga frågor och våra svar om problem på arbetsplatsen.
  • Vad gör jag om jag får problem på arbetsplatsen?

    De flesta frågor är arbetsplatsnära så börja med att prata med din förtroendevalda på arbetsplatsen. Hon eller han vet vad som gäller eller kan hänvisa dig rätt.

    På din lokala avdelning finns sedan förbundsombudsmän som kan handlägga frågor om ansvar och arbetsrätt. Förbundsombudsmännen har också möjlighet att kontakta Vårdförbundets jurister om det behövs.

    Hitta kontaktuppgifter till din lokala avdelning.