Vanliga frågor och våra svar om pension.
 • Hur mycket får jag i pension?

  Hur mycket du får i pension beror på flera saker. Hur länge du arbetar och hur mycket du tjänar. Andra saker som har betydelse är hur det går för Sveriges ekonomi och vilken avkastning du får på den del av din pension du valt att placera.

  Läs mer om pension

 • Kan jag påverka min pension?

  Ju senare du väljer att ta ut dina pensionspengar, desto högre pension får du. 
  Ju mer du tjänar under hela ditt liv, desto högre blir din pension. 
  Hur du placerar dina premiepensionspengar och de delar av tjänstepensionen som du själv väljer placering för har betydelse för storleken på din pension. 
  Ett privat pensionssparande ger ett tillskott utöver det du får genom din anställning.

  Läs mer om pension

 • Jag ska gå i pension. Kommer pengarna automatiskt?

  Nej. Eftersom det inte längre finns någon fast pensionsålder måste du ansöka om pension. Det ska du göra till Försäkringskassan senast två månader före det att du vill gå i pension.

  Läs mer om pension