Vanliga frågor och våra svar om hur du som medlem kan vara med och påverka.
 • Hur kan jag vara med och påverka Vårdförbundets arbete?

  Som medlem kan du påverka det som sker i förbundet på många olika sätt. Både direkt i sakfrågor genom att aktivt delta i dialogen på arbetsplatsen, men också genom att skriva till medlemstidningen Vårdfacket, vända dig till den förtroendevalda på din arbetsplats, din lokala avdelning eller direkt till förbundsstyrelsen.

  Du kan lämna motioner till årsmötet/representantskapet och till kongressen, rösta på årsmöten, välja och/eller nominera kandidater till förtroendeuppdrag samt väljas till förtroendeuppdrag om du vill det.

  Genom att engagera dig i en lokalavdelnings arbete kan du driva frågor som du anser är viktiga. Om du vill engagera dig lokalt ska du kontakta Vårdförbundets lokala avdelning där du bor.

  På din lokala avdelnings webbsidor hittar du mer information om möten och aktiviteter där du är välkommen att delta.

  Läs mer om att påverka

 • Hur arbetar Vårdförbundet för att påverka vården och samhället?

  På din arbetsplats är det du och dina kollegor som vet vad som måste göras och som bäst åstadkommer förändringar. På arbetsplatsen finns förtroendevalda som deltar i samverkansforum och driver viktiga frågor vidare.

  Lokalt och regionalt har Vårdförbundet regelbundna kontakter med politiker och tjänstemän inom landsting och kommuner, liksom med lokala näringslivsrepresentanter.

  Vi fungerar också som remissinstans på läns- och landstingsnivå. Därigenom är vi en stark påverkansfaktor i de lokala hälso- och sjukvårdsfrågorna.

  Nationellt representeras Vårdförbundet i statliga utredningar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Våra synpunkter har i många fall lett till önskade förändringar, till exempel legitimation för röntgensjuksköterskor. Vi har många möjligheter att tala för vår sak.

  Vi arbetar med opinionsbildning, tar initiativ och ger synpunkter på förslag från de olika regeringsdepartementen. Vi formulerar remissvar inför politiska beslut som berör våra medlemmar. Vi uppvaktar regeringskansliet, har kontakter med riksdagspolitiker, kontakter med media och andra aktörer, förbundsledningen har styrelseuppdrag i många olika organisationer som i sin tur påverkar utvecklingen. 

  Läs mer på sidan Så påverkar vårdförbundet

 • Hur arbetar Vårdförbundet på den internationella arenan?

  Vårdförbundet har ett starkt internationellt engagemang och påverkar vården och utvecklingen av våra yrken globalt. Vi är medlemmar i och samverkar med flera yrkesinternationaler, vi finns med på den europeiska arenan och har ett aktivit samarbete med våra nordiska kollegor.

  Läs mer om Vårdförbundet Internationellt

 • Vad innebär det att vara förtroendevald?

  Den förtroendevalda på arbetsplatsen är den viktigaste fackliga ledaren inom Vårdförbundet. Det förtroende som hon/han har fått att företräda Vårdförbundet och sina kollegor på arbetsplatsen spelar en mycket viktig roll i att driva och förmedla medlemmarnas intressen.

  Den förtroendevalda är också huvudperson när det gäller att ta emot och förmedla information, från medlemmarna gentemot arbetsgivaren eller vidare inom Vårdförbundet och vice versa.