Vanliga frågor och våra svar om misstag i vården.
 • Vad ska jag tänka på om jag gjort ett misstag i mitt yrke?

  Prata med din chef. Dokumentera noga vad som har hänt. För att undvika att misstaget ska upprepas är det viktigt att rapportera och diskutera de avvikelser som förekommer.

  Läs mer på sidan Vårdskada, klagomål och anmälan

 • Hur gör jag om jag blir anmäld?

  Ditt första uttalande är viktigt och många svarar ofta ofullständigt. Kontakta därför Vårdförbundet för att få hjälp med formuleringarna. Till Vårdförbundet Direkts kontaktsida.

  Läs mer om hur ett anmälningsärende går till.

 • Kan jag få juridiskt stöd?

  Du som är medlem i Vårdförbundet har rätt till stöd och hjälp i en anmälningssituation. Vårdförbundet kan hjälpa dig genom att granska ditt yttrande, ge dig juridisk rådgivning och i vissa fall kan juristerna gå in som ombud eller på annat sätt biträda dig.

  Kontakta i första hand den förtroendevalde på arbetsplatsen och be om stöd och råd. Om den förtroendevalde är inblandad i händelsen kan du kontakta din lokala avdelning.

  Om du tror att den händelse du anmälts för kan leda till att du förlorar din legitimation, ska du alltid kontakta juristerna på nationella kansliet i Stockholm.

  Till kontaktsidan