Vanliga frågor och våra svar om medlemskapet.
 • Vem kan bli medlem i Vårdförbundet?

  Vårdförbundet organiserar legitimerade barnmorskor, legitimerade biomedicinska analytiker, legitimerade röntgensjuksköterskor, legitimerade sjuksköterskor samt studenter inom respektive utbildning. Du kan även vara med om du är chef/ledare, forskare/lärare på högskolan, eller om du är företagare.

  Bli medlem i Vårdförbundet

  Gör vårt medlemstest

 • Varför ska jag bli medlem i Vårdförbundet?

  I medlemskapet ingår många olika delar - allt ifrån lönestatistik till karriärcoachning, juridisk rådgivning och inkomstförsäkring. Vi hjälper dig också att hålla koll på dina rättigheter och skyldigheter som anställd, och driver frågor för att förbättra lön, arbetsmiljö och möjlighet till återhämtning.

  Genom medlemskap i Vårdförbundet har du möjlighet att teckna privatförsäkringar och gruppförsäkringar hos Folksam till förmånliga priser, exempelvis hemförsäkring, barnförsäkring, livförsäkring eller juristförsäkring.

  Tidningen Vårdfokus ingår i medlemskapet och rabatter på exempelvis träningskort, resor eller böcker.

  Det här får du som medlem

  Bli medlem i Vårdförbundet

 • Hur blir jag medlem?

  Ring oss på 0771-420 420 så hjälper vi dig!

  Du kan också ansöka om medlemskap direkt här på vår webbplats: Bli medlem i Vårdförbundet

 • Vad gör jag om jag redan är med i ett annat fackförbund, ska jag gå ur?

  Under din studieperiod kan du vara dubbelansluten till Vårdförbundet och till ditt tidigare fackförbund. Som yrkesverksam medlem kan du vara dubbelansluten med Lärarförbundet eller Unionen som Vårdförbundet har samarbetsavtal med.

 • Kan jag vara medlem samtidigt som jag studerar?

  Ja, du kan vara medlem i Vårdförbundet samtidigt som du studerar på någon av våra grundutbildningar. Det vill säga utbildar dig till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska. Medlemskapet kostar 150 kronor för hela studietiden. 

  Om du studerar på en vidareutbildning kan du givetvis också vara med i Vårdförbundet. Kontakta oss och meddela om du börjat studera. Du kan eventuellt ha rätt till reducerad medlemsavgift.

  Bli medlem i Vårdförbundet

 • Vad innebär medlemskapet för mig som är företagare?

  Vårdförbundet kan ge dig råd, service och information om bland annat affärsutveckling, anbudsförfrågningar, marknadsföring, prissättning, skatter och vårdavtal. Du får också tillgång till juridiskt stöd och fördelaktiga försäkringar.  Och inte minst: du blir del av ett nätverk av företagare inom området hälsa, vård och omsorg.

  Vårdförbundet anordnar nätverksträffar på olika ställen i landet och förmedlar kontakter till andra företagare för studiebesök och lärande när du startar ditt företag.

  Bli medlem i Vårdförbundet

  Läs mer och får råd och tips som företagare

 • Varför ska jag vara medlem som chef/forskare/lärare?

  Drygt 5000 av Vårdförbundets medlemmar är chefer och ledare. Tillsammans har ni kunskaper och erfarenheter som har stor betydelse för hälso- och sjukvårdens utveckling. Det är viktigt att de kunskaperna tas till vara. Det är lika viktigt att varje chef får det stöd och de resurser hon eller han behöver i sin roll som chef, men också i sin profession.

  Bli medlem i Vårdförbundet

 • Vad ingår i medlemskapet?

  Medlemskapet ger dig en grundtrygghet på arbetsplatsen. Du kan till exempel få förhandlingshjälp av ombudsmän, hjälp i yrkesfrågor och tillgång till förbundets jurister. Tidningen Vårdfokus kommer ut med 11 nummer per år och ingår i medlemskapet. Vår förmånliga inkomstförsäkring ingår också i medlemskapet.

 • Vilka erbjudanden får jag som medlem?

  Förmånliga försäkringar som till exempel gruppliv-, gruppolycksfall-, sjuk-, pensions- och hemförsäkring, juristförsäkring.

  Rabatter på resor och semesterboenden, bolån, glas och porslin, fritidsprodukter, böcker, träningskort m.m.

  Profilprodukter med Vårdförbundets logotyp till förmånliga priser.

  Tidningen Vårdfokus.

  Inkomstförsäkring vid arbetslöshet under förutsättning att du får ersättning från a-kassan.

 • Vilka resebidrag och stipendier kan jag söka via Vårdförbundet?

  Vårdförbundet kan erbjuda flera möjligheter till stipendier för dig som medlem.  Varje stipendium har särskilda krav på de sökande och också olika syften.

  Läs mer om bidrag och stipendier

 • Hur tecknar jag medlemslån?

  Kontakta  SEB eller Danske bank så berättar de mer.

  Läs mer om medlemslån.

 • Som pensionär/förtidspensionär, kan jag kvarstå som medlem?

  Ja. Som pensionär betalar du en månadsavgift på 30 kronor. Vi skickar ut inbetalningskort halvårsvis. Du får tidningen Vårdfokus som tidigare och försäkringen gäller så länge du är medlem i Vårdförbundet.

 • Vilka uppgifter har Vårdförbundet om mig i sitt register?

  Vårdförbundet hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddsförordning.

  Läs om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter

 • Hur ändrar jag mina uppgifter?

  Du ska anmäla dina ändrade uppgifter till din lokala avdelning. Ändring av medlemsavgiften sker från och med månaden efter att de anmälts.

  Ring oss på 0771-420 420 så hjälper vi dig! Du kan även ändra dina uppgifter direkt här på vår webbplats på sidan Ändra uppgifter

 • Jag är sjukskriven, måste jag anmäla det till Vårdförbundet?

  Ja. Du måste själv meddela eventuella förändringar så att Vårdförbundet kan debitera en korrekt medlemsavgift och bibehålla kontakten med dig. Uppgifterna är också viktiga för den statistik Vårdförbundet arbetar med.

  Ring din lokala avdelning via Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420, eller ändra direkt här på vår webbplats:  Ändra uppgifter

 • Jag har ny lön, måste jag anmäla det, eller får Vårdförbundet automatiskt reda på min nya lön?

  Kontakta Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420, eller ändra direkt här på vår webbplats: Ändra uppgifter

 • Jag har flyttat. Får Vårdförbundet automatiskt reda på min nya adress?

  Vårdförbundet köper regelbundet adressändringar från  Schlumberger Semas Spar-Register. Dessa omfattar till exempel inte nya telefonnummer, så därför bör du själv alltid meddela ny adress/telefon till förbundet.

  Ring din lokala avdelning via Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420, eller ändra direkt här på vår webbplats: Ändra uppgifter

 • Hur gör jag om jag vill gå ur Vårdförbundet?

  Kontakta Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420 för att beställa en utträdesblankett. 

  Avsluta medlemskapet