Medlemsavgiften

Vanliga frågor och våra svar om medlemsavgiften.
 • Hur mycket ska jag betala i medlemsavgift?

  Du betalar avgift till Vårdförbundet efter den inkomst du har. Sjukpenning, föräldraersättning och arbetslöshetsersättning jämställs med lön. Om du är medlem i någon av de professionella sammanslutningarna SSF eller IBL betalar du avgifter även till dem på samma gång.

  Aktuell information om avgifter

 • Minskar avgiften om jag studerar vidare?

  Om du studerar vidare utan lön, eller med mindre ersättning kan du ha rätt till reducerad avgift. Kontakta din lokala avdelning för att anmäla ändrade uppgifter.

  Hitta kontaktuppgifter till din lokala avdelning

 • Jag har betalat för mycket i avgift. Kan jag ändra?

  Förändras din arbetssituation ska du anmäla dina ändrade uppgifter till din lokala avdelning. Ändring av medlemsavgiften sker från och med månaden efter att de anmälts.

  Här kan du fylla i en ändringsanmälan

 • Varför får jag ett inbetalningskort när jag redan har betalat?

  Din inbetalning har förmodligen avsett en tidigare obetald månadsavgift, eller också kom betalningen in så sent att den inte hann påverka aviseringen denna månad. Kontakta din lokala avdelning för att reda ut vad du ska betala.

  Hitta kontaktuppgifter till din lokala avdelning.

 • Medlemsavgiften har inte dragits från lönen som vanligt?

  Det kan finnas flera förklaringar. Har du bytt arbetsgivare? Har du varit tjänstledig eller sjukskriven? Har det varit något problem med löneutbetalningen denna månad? Kontakta din lokala avdelning för mer information.

  Hitta kontaktuppgifter till din lokala avdelning

 • Jag har inte haft någon lön. Ska jag betala full avgift då?

  Du betalar avgift efter den inkomst du har. Ersättning vid till exempel sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet jämställs med lön. I de flesta fall betalar du en lägre avgift jämfört med när du arbetade. Om du inte har någon lön eller jämförbar ersättning ska du betala lägsta avgiften.